Mina, një grua e re programere, po thyen stereotipet gjinore për industrinë e TI-së

Një e sapodiplomuar e shkollës së mesme nga Nikshiqi ka marrë pjesë në një program mbështetës që i ndihmon adoleshentët të zgjedhin profesionin e tyre të ardhshëm

Milica Bogdanoviq
Mina Kontić
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
09 Nëntor 2021

Podgoricë, 21 tetor 2021 - Mina Kontiqit i pëlqen dizajni grafik dhe programimi. Kjo vajzë 17-vjeçare nga Nikshiqi po ëndërron të bëhet një web-dizajnere pasi të përfundojë shkollën e mesme. Falë programit “Prilike” (Mundësitë), të zbatuar nga OJQ ADP-Zid, me mbështetjen e UNICEF-it dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit TUI Care, Minës iu dha mundësia të mësonte bazat e marketingut dhe programimit digjital përmes trajnimeve praktike në një agjenci digjitale.

Mina Kontić
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Mina Kontiq, një vajzë 17-vjeçare nga Nikshiqi, flet për ëndrrën e saj për t'u bërë një web-dizenjuese pasi të mbarojë shkollën e mesme, Podgoricë, gusht 2021

Kam pasur rastin të takoj njerëz që tashmë po bënin një punë që do të doja ta bëja në të ardhmen. Kam kuptuar se ajo që mësoja në shkollë mund të zbatohet në praktikë.

Mina Kontiq, një vajzë 17-vjeçare nga Nikshiqi

Trajnimi praktik i ka mundësuar asaj të shohë se si funksionon një kompani moderne dhe se me çfarë sfidash përballen profesionistët e TI-së.

Edhe pse dizajnerët punojnë kryesisht për klientët që kanë dëshirat dhe kërkesat e tyre, ne mund të jemi origjinal dhe të shfaqim kreativitetin tonë në këtë industri.

Mina Kontiq, një vajzë 17-vjeçare nga Nikshiqi
Mina Kontić, a 17-year-old girl from Niksic
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Mina Kontiq, një vajzë 17-vjeçare nga Nikshiqi, është duke i mësuar bazat e marketingut dhe programimit digjital përmes trajnimit praktik në një agjenci digjitale, Podgoricë, gusht 2021

Krahas dizajnit grafik, të cilin e studion në shkollën e mesme për art “Petar Lubarda” në Cetinje, Mina është e interesuar edhe për programim. "Është veçanërisht interesante për mua, sepse ne të gjithë përdorim telefonat inteligjentë, por nuk jemi të vetëdijshëm se dikush ka punuar me orë të tëra për kodim të çdo aplikacioni që tani na lejohet neve të përdorim të gjitha ato programe."

Përfaqësimi i dobët i grave në industrinë e TI-së është i zakonshëm jo vetëm në Mal të Zi.  Në fillim të vitit 2021, OKB-ja njoftoi se vetëm 26% e grave punonin në atë fushë në mbarë botën.

Megjithatë, me shembullin e saj, Mina po tregon se vajzat janë të interesuara në fushën e teknologjisë së informacionit dhe se mund të jenë të suksesshme në këtë industri nëse marrin mbështetje për punën dhe talentin e tyre.

Tetëdhjetë për qind e atyre që studiojnë dizajn grafik në shkollën time janë vajza dhe vajzat po bëhen gjithnjë e më të interesuara për këtë punë. Kjo do të thotë se si ne po përpiqemi të shkatërrojmë stereotipin se punët në industrinë e TI-së janë vetëm për burra.

Mina Kontiq, një vajzë 17-vjeçare nga Nikshiqi

Milutin Pavicevic, nga agjencia Alicorn, thotë gjithashtu se edhe pse njerëzit presin që më shumë meshkuj të interesohen për teknikat e programimit, femrat po bëhen gjithnjë e më të interesuara për këtë profesion.

Milutin Pavićević from the "Alicorn" agency explains why it is important for them to cooperate with young people and to hear what their interests are regarding occupations in the future, in Podgorica, in August 2021.
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Milutin Paviceviq, nga agjencia "Alicorn", shpjegon pse është e rëndësishme që ata të bashkëpunojnë me të rinjtë dhe të dëgjojnë se cilat janë interesat e tyre në lidhje me profesionet në të ardhmen, Podgoricë, gusht 2021.

Ne duhet të përfshijmë adoleshentët me të cilët do të bashkëpunojmë në të ardhmen dhe të zbulojmë se për çfarë janë të interesuar, cili është vizioni i tyre dhe si e shohin vendin e punës në të ardhmen, në mënyrë që ne të përshtatemi në kohë.

Milutin Paviqeviq nga agjencia Alicorn

Programi i UNICEF-it dhe Fondacionit TUI Care "Prilike" (Mundësitë) po u jep mundësinë adoleshentëve nga Mali i Zi të njihen me tregun e punës dhe të fitojnë aftësi të reja dhe përvojën e tyre të parë praktike në profesionet që duan të ndjekin.

Nëpërmjet këtij programi, ne po fuqizojmë gjithashtu vajzat që duan të hedhin një sy në botën e profesioneve në fushën e shkencës apo teknologjisë së informacionit, veçanërisht ato që nuk kanë pasur mundësi ta provojnë deri më tani.

Ivana Boshkoviq, Konsulente Kombëtare e UNICEF-it për programin "Prilike"
Ivana Bošković, UNICEF's national consultant for the "Opportunities" program, explains how girls are additionally empowered through the Opportunities program, in Podgorica, in August 2021.
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Ivana Boshkoviq, konsulente kombëtare e UNICEF-it për programin "Prilike", shpjegon se si vajzat marrin fuqizime shtesë përmes programit Prilike, Podgoricë, gusht 2021

Të gjithë nxënësit e interesuar të shkollave të mesme nga Mali i Zi mund të aplikojnë për trajnim praktik në linkun e mëposhtëm >>>

https://www.zid.org.me/component/k2/item/1707-ne-propusti-priliku0

Ky program do të vazhdojë të tërheqë vëmendjen mbi nevojën për programe dhe shërbime që ndihmojnë adoleshentët të fitojnë dhe përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për tregun e punës dhe të marrin vendime në lidhje me arsimimin dhe profesionin e tyre të ardhshëm.

Kjo do t'i fuqizojë adoleshentët që të vendosin në mënyrë të pavarur për karrierën e tyre të ardhshme. Objektivi afatgjatë i programit është të kontribuojë në kalimin e suksesshëm të adoleshentëve nga arsimi në tregun e punës dhe në fund të ulë papunësinë e të rinjve.