Komunikimi për besim më të mirë tek mjekët

Me mbështetjen e BE-së dhe UNICEF-it, punëtorët shëndetësor forcojnë aftësitë e komunikimit me qytetarët dhe mediat

Damira Kalaç
Vilnerina Ramçiloviq
UNICEF Mali i Zi/Dushko Milaniq
18 Dhjetor 2023