Komunikacija za bolje povjerenje u ljekare

Uz podršku EU i UNICEF-a, zdravstveni radnici jačaju vještine komunikacije s građanima i medijima

Damira Kalač
Vilnerina Ramčilović
UNICEF Crna Gora, Duško Miljanić
18 Decembar 2023