Besimi i ndërsjellë dhe partneriteti me prindërit janë çelësi i suksesit të imunizimit rutinë

Përfaqësues të UNICEF dhe Ministrisë së Shëndetësisë vizitojnë Qendrën e Kujdesit Parësor Shëndetësor në Mojkovc

UNICEF Mali i Zi
Imunizacija djece
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić
25 Maj 2022

MOJKOVC, PODGORICË, 25 maj 2022 – Përfaqësues të UNICEF dhe Ministrisë së Shëndetësisë vizituan Qendrën e Kujdesit Parësor  Shëndetësor në Mojkovc, e cila ka shënuar shkallën më të lartë të vaksinimit në Mal të Zi, dhe u takuan me drejtorin, Dr. Miloje Zejak, dhe kryeinfermieren për imunizimin, Valentina Vanja Damjanovic, për të mësuar nga ata personalisht se si po kryhet imunizimi në atë komunë.

Zëvendës përfaqësuesja e UNICEF në Mal të Zi, Sabina Zunic, tha se është e kënaqur që ka pasur mundësinë të dëgjojë më shumë nga kampionët e imunizimit në Mal të Zi. “Angazhimi i stafit të Qendrës së Kujdesit Parësor Shëndetësor në Mojkovc në mbrojtjen e fëmijëve nga sëmundjet infektive është mbresëlënës. Kjo tregon se sa të rëndësishëm janë punonjësit e shëndetësisë në promovimin e imunizimit dhe partneritetit me prindërit,” tha Zunic.

Sabina, Mojkovac
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022

Në nivel kombëtar, UNICEF mbështet programin rutinë të imunizimit për fëmijët, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Bashkimin Evropian. Një nga prioritetet e këtij bashkëpunimi është vaksinimi i fëmijëve kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, të cilat kërcënojnë shëndetin e fëmijëve më të vegjël.

Zëvendës përfaqësuesja e UNICEF në Mal të Zi, Sabina Zunic

Drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë për Shëndetësi, Farmakologji dhe Profesione të Rregulluara në Ministrinë e Shëndetësisë, Dr. Sladjana Coric, tha se Ministria e Shëndetësisë ka bashkëpunuar me Institutin e Shëndetit Publik të Malit të Zi dhe të gjitha qendrat e kujdesit parësor shëndetësor në realizimin e fushatave të shumta për të siguruar mbrojtje adekuate kundër sëmundjeve infektive.

Kur bëhet fjalë për promovimin e imunizimit rutinë, është planifikuar një partneritet me Ministrinë e Arsimit në mënyrë që prindërit të marrin sa më shumë informacion për rëndësinë e imunizimit në mbrojtjen e shëndetit të çdo fëmije.

Drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë për Shëndetësi, Dr. Sladjana Coric
dr Ćorić
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022

Shkalla e imunizimit në Mojkovc është deri në katër herë më e lartë se mesatarja kombëtare. Kjo po arrihet falë monitorimit të vazhdueshëm të kartave të vaksinimit të fëmijëve dhe komunikimit të vazhdueshëm dhe proaktiv me prindërit. Shërbimet shëndetësore vazhdojnë edhe pas vaksinimit të fëmijëve, ku prindërve u jepet një numër telefoni që mund të telefonojnë në rast se fëmija ka reagim ndaj vaksinës.

dr Zejak
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022

Puna ekipore në Qendrën e Kujdesit Parësor Shëndetësor është thelbësore për zbatimin e suksesshëm të imunizimit rutinë, siç është besimi tek punonjësit shëndetësorë që kujdesen për shëndetin e fëmijëve.

Drejtor i Qendrës së Kujdesit Parësor Shëndetësor në Mojkovc, Dr. Miloje Zejak

Fushata e imunizimit MMR në Mal të Zi është pjesë e një nisme shëndetësore dyvjeçare të zbatuar nga Ministria e Shëndetësisë me mbështetjen e BE dhe UNICEF. Qëllimi i saj është të mbështesë vendin në trajtimin efektiv të pandemisë së koronavirusit, ndërsa, në të njëjtën kohë, të sigurojë që imunizimi rutinë të ndodhë në mënyrë që të mos ndodhë një epidemi e sëmundjeve të parandalueshme me vaksina.