UNICEF Crna Gora dobio globalnu nagradu medijske pismenosti

Kampanja medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“ je druga kampanja UNICEF-a u Crnoj Gori koja je dobila međunarodnu nagradu – to je prije tri godine bio slučaj sa kampanjom Govorimo o mogućnostima

Jelena Perovic
Jelena Perovic, na dodjeli globalne nagrade medijske pismenosti
UNESCO
26 Septembar 2019

GETEBORG, 24. septembar 2019. – Globalno udruženje medijske pismenosti koje vodi UNESKO u saradnji sa Alijansom civilizacija Ujedinjenih nacija i medjunarodnom mrežom univerziteta dodijelilo je ove godine globalnu nagradu medijske pismenosti predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori za kampanju medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“ i inicijativu UNICEF-ovih volontera – mladih reportera.

Preko 70 inicijativa medijske pismenosti iz cijelog svijeta se takmičilo za ovu prestižnu nagradu koju su prethodnih godina dobili Sorbona Univerzitet u Parizu, Centar medijske pismenosti SAD-a, Centar medijske pismenosti u Kanadi, itd.

Šef predstavništva UNICEF-a Osama Kogali i prvi tim UNICEF-ovih volontera – mladih reportera nakon dodjela diploma u UN zgradi u Podgorici, u septembru 2019.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Šef predstavništva UNICEF-a Osama Kogali i prvi tim UNICEF-ovih volontera – mladih reportera nakon dodjela diploma u UN zgradi u Podgorici, u septembru 2019.

S ponosom smo primili ovu nagradu. Ovo je druga kampanja UNICEF-a u Crnoj Gori koja je dobila međunarodnu nagradu - prije tri godine to je bio slučaj sa kampanjom Govorimo o mogućnostima. Crna Gora je mala zemlja u kojoj UNICEF uspješno sprovodi inovativne inicijative poput mladih reportera i radujemo se što su one prepoznate kao globalni modeli dobre prakse.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Nagradu je na otvaranju Globalne konferencije medijske pismenostu, čiji su domaćini Univerzitet u Geteborgu i Švedski nacionalni komitet UNESKA, u ime UNICEF-ovog tima u Crnoj Gori primila koordinatorka za komunikacije UNICEF-a u Crnoj Gori Jelena Perović. Ona je na ovoj globalnoj konferenciji predstavila ključne nalaze istraživanja kampanje medijske pismenosti u Crnoj Gori i njene dosadašnje rezultate.

Aktivno učešće mladih i naučna zasnovanost njihovih aktivnosti u kampanji medijske pismenosti ključni su faktori uspjeha koji su doprinijeli da UNICEF Crna Gora dobije prestižnu globalnu nagradu medijske pismenosti ove godine. Ukupno je šest inicijativa dobilo ovu nagradu ove godine, a pored UNICEF-a Crne Gore, nagrađeni su naučni časopis medijske pismenosti Comunicar iz Španije, NewsWise inicijativa medijske pismenosti za djecu uzrasta 9-11 godina koja se sprovodi u Velikoj Britaniji uz podršku Guardian Fondacije i Google, eskperti medijske pismenosti Frank Baker i Alexander Fedorov i Palestinsko udruženje mladih Pyalara.

Mladi reporteri sa UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje Antonijem Pušićem alias Rambom Amadeusom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Mladi reporteri sa UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje Antonijem Pušićem alias Rambom Amadeusom na događaju povodom lansiranja spota za pjesmu Birajmo šta gledamo u Podgorici, u decembru 2018.

UNICEF-ovi volonteri – mladi reporteri ključni su glasnogovornici kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“ koju su UNICEF i AEM pokrenuli u Crnoj Gori u februaru 2018. godine sa ciljem promocije medijske pismenosti među roditeljima i djecom, unapređenjem kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta i poboljšanjem kvaliteta medijskih programa za mlade u Crnoj Gori. U okviru ove kampanje, mladi reporteri su zajedno sa UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje Antonijem Pušićem alias Rambom Amadeusom napravili pjesmu i spot medijske pismenosti i organizovali niz događaja za medije i građane. U saradnji sa javnim servisom, pokrenuli su prvi TV dnevnik Wadada Crna Gora koji mladi prave za svoje vršnjake, kao i objavili brojne blogove na međunarodnom blog portalu za mlade Voices of Youth i crnogorskom portalu Vijesti.

Svaki drugi građanin Crne Gore do sada je primijetio ovu kampanju i UNICEF-ove volontere - mlade reportere.