Medijska pismenost (kampanja započeta 2018.)

Djeca rastu uz medije od ranog djetinjstva. Kakav je uticaj medija na njih?

Media literacy campaign logo
UNICEF Crna Gora

Medijska pismenost

Djeca rastu uz medije od ranog djetinjstva. Kakav je uticaj medija na njih?

Brojne su studije koje ukazuju da nasilje u medijima može doprinijeti povećanoj agresiji kod djece, ali i da obrazovni programi u medijima mogu naučiti djecu važnim vještinama. Jasno je, dakle, da uticaj koji mediji imaju na djecu prevashodno zavisi od medijskog sadržaja kojem su izložena.

Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, djeca se moraju zaštititi od štetnog medijskog sadržaja. U isto vrijeme, Konvencijom je propisano da djeca imaju pravo da učestvuju u medijima, te da se njihov glas čuje. Stoga, medijska pismenost i medijska regulacija ne isključuju jedna drugu.

Iz tog razloga, UNICEF udružuje snage s Agencijom za elektronske medije Crne Gore, kako bi se djeca u medijima štitila, ali i da bi se istovremeno i promovisali njihovi stavovi i mišljenja.

Cilj kampanje je promocija medijske pismenosti među roditeljima i djecom, unapređenje kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta i poboljšanje kvaliteta medijskih programa za mlade u Crnoj Gori.

Ključna poruka ove kampanje je: „Birajmo šta gledamo”. No, korišćenje medija je samo jedan dio priče. Kroz ovu kampanju želimo da pomognemo djeci da izrastu u medijski pismene građane. To podrazumijeva da će biti u stanju ne samo da biraju šta gledaju svakog dana, već i da će moći da analiziraju i kritički procjenjuju ono što gledaju, kao i da i sami prave različite medijske sadržaje i dijele ih s drugima na bezbjedan i odgovoran način. Iz tog ugla, medijska pismenost predstavlja ključni dio „demokratskog građanstva”.


Roditelji, škole, mediji, nevladine organizacije i Vlada moraju raditi zajedno kako bi stvorili medijski pismene građane i izgradili demokratskije, inkluzivnije i zdravije medijsko okruženje. Iz tog razloga, kampanja ima partnere iz svih sektora društva.

Mladi reporteri preuzeli Nacisto povodom 30. godisnjice Konvencije UN-a o pravima djeteta

Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Crna Gora
Lažne vijesti nijesu novost
Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Crna Gora
Birajmo šta retvitujemo
Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Crna Gora
Kako provjeravamo da li je neka vijest tačna
Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Crna Gora
Kako se boriti protiv lažnih vijesti

Video sadržaji iz kampanje Medijska pismenost