Glasovi mladih da se redovno čuju u medijima

Kroz medijsko opismenjavanje mladih do kvalitetnijeg građanskog aktivizma u digitalnom dobu

UNICEF Crna Gora
Mladi reporteri UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
31 Avgust 2021

PODGORICA, 31. AVGUST 2021. - Većina roditelja i djece u Crnoj Gori smatra da u crnogorskim medijima nema dovoljno zanimljivih i korisnih sadržaja za djecu i mlade različitih uzrasta. Takođe, većina njih želi medijske sadržaje koji uključuju djecu i mlade raznih uzrasta, a svako drugo dijete u Crnoj Gori želi da učestvuje u produkciji takvih medijskih programa.

Ovo su podaci iz istraživanja kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“ (2018), na osnovu kojih UNICEF već treću godinu zaredom podržava veće učešće mladih Crne Gore u medijima. Cilj je da se mediji više i kvalitetnije bave pitanjima prava djeteta, kao i da se kroz medijsko opismenjavanje mlađe populacije podrži kvalitetniji građanski aktivizam primjeren digitalnom dobu.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander  sa mladim reporterima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander razgovara s mladim reporterima o tome šta su naučili tokom petodnevnog treninga medijske pismenosti, koji je, uz podršku UNICEF-a, organizovao Jan‐Vilem Bult, međunarodni eskpert za medije i mlade i direktor Centra za djecu, mlade i medije, u Podgorici, u avgustu 2021.

Jačanje građanskog aktivizma počinje s mladima. UNICEF-ovi mladi reporteri pokazuju da mladi mogu ovladati znanjem i vještinama koji su im potrebni kako bi na pravi način koristili medije i kako bi se njihovi glasovi čuli u društvu. Mladi treba da dobiju priliku da govore ne samo u programima za djecu i mlade, već i u informativnim emisijama za odrasle, jer nam oni nude drugačije i vrlo vrijedne poglede na naše svakodnevne probleme. Radujemo se nastavku saradnje s mladim reporterima i crnogorskim medijima; zajedno možemo unaprijedili kvalitet javne debate o pravima djeteta i bolje prepoznali promjene koje treba da se dese da bi se poboljšali životi svih djevojaka i mladića u Crnoj Gori.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

On se sreo s mladim reporterima UNICEF-a tokom petodnevnog treninga medijske pismenosti, koji je, uz podršku UNICEF-a, organizovao JanVilem Bult, međunarodni ekspert za medije i mlade i direktor Centra za djecu, mlade i medije u Holandiji.

Mladi ljudi jesu u medijima, ali ne u generalnim medijima, da ih tako nazovem, koje ljudi koriste kad žele da se informišu. Da bi ljudi mogli da dobiju informacije o mladima, neophodno je mlade uključiti u te medije, podržati ih da nađu svoje mjesto u glavnim medijima, jer tako cijelo društvo napreduje.

Jan‐Vilem Bult, međunarodni eskpert za medije i mlade i direktor Centra za djecu, mlade i medije
Jan‐Vilem Bult, međunarodni eskpert za medije i mlade i direktor Centra za djecu, mlade i medije u Holandiji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Jan‐Vilem Bult, međunarodni eskpert za medije i mlade i direktor Centra za djecu, mlade i medije u Holandiji objašnjava kako je neophodno uključiti mlade u medije, da bi ljudi dobili informcije o mladima, u Podgorici, u avgustu 2021.

Bult je i glavni i odgovorni urednik međunarodnih TV vijesti za mlade Wadada News for Kids. Ove vijesti se prave i emituju u preko 20 zemalja svijeta, a u posljednje dvije godine i u Crnoj Gori.

mlada reporterka UNICEF-a Elizabeta Ramadanović
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Elizabeta Ramadanović, mlada reporterka UNICEF-a, kaže da vjeruje da će mladi reporteri sa stečenim znanjem doprinijeti da u medijima bude više sadržaja za mlade, u Podgorici, u avgustu 2021.

Na radionicama sam stekla znanje koje će mi pomoći u kreiranju sadržaja za mlade. Nisam primijetila da u medijima ima puno takvih sadržaja. Uvjerena sam da treba da ih bude što više i mi ćemo se potruditi da tome doprinesemo.

Elizabeta Ramadanović, mlada reporterka UNICEF-a

Njen kolega Aleksa Mraković takođe ističe da je stekao nova znanja i vještine potrebne za produkciju medijskih sadržaja za mlade, ali i za bolje učešće u javnoj debati o pitanjima koja se tiču djece i mladih.

Aleksa Mraković, mladi reporter
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Aleksa Mraković, mladi reporter, priča kako je stekao nova znanja i vještine potrebne za produkciju medijskih sadržaja za mlade, ali i za bolje učešće u javnoj debati o pitanjima koja se tiču djece i mladih, u Podgorici, u avgustu 2021.

Audicije za treću generaciju mladih reportera UNICEF-a su pri kraju. Planirano je da se mladi reporteri u narednom periodu bave onim problemima mladih koje oni prepoznaju kao ključne, a koji se tiču obrazovanja, siromaštva, nasilja, izazova odrastanja u digitalnom dobu i tokom pandemije novog koronavirusa itd. Kao i do sada, koristiće i tradicionalne i „nove“ medije kako bi se njihove poruke bolje čule u Crnoj Gori.