Edukimi medial (lansuar në vitin 2018)

Fëmijët po rriten me mediat që nga fëmijëria e hershme. Çfarë ndikimi ka kjo në zhvillimin e tyre?

UNICEF Mali i Zi
Media literacy campaign logo
UNICEF Crna Gora