Blogovi mladih reportera kampanje medijske pismenosti

Medijska pismenost

UNICEF Crna Gora
Mladi reporteri sa Antonijem Pušićem, Ambasadorom dobre volje UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018