Istraživanje djeca, roditelji i mediji u Crnoj Gori

Medijska pismenost - sposobnost razlikovanja činjenica od fikcije

Istraživanje djeca roditeljji i mediji u Crnoj Gori novembar 2018 naslovnica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Ciljna populacija: Roditelji djece uzrasta 4 do 8 godina, djeca starosti 9 do 17 godina i jedan od njihovih roditelja/staratelja (roditelj koji je više uključen u djetetove aktivnosti s medijima).

Tip uzorka: Troetapni stratifikovani slučajni reprezentativni uzorak.

Stratumi: Geo-ekonomski stratum (3 geo-ekonomska stratuma) i urbana/ruralna naselja

Metod prikupljanja podataka: Ispitivanje licem u lice u domaćinstvima ispitanika (CAPI);  Djeca su samopopunjavala osjetljive djelove upitnika

Metod odabira ispitanika: U slučajevima kada je postojalo više od jednog člana domaćinstva starosti 9 do 17 godina korišćen je metod posljednjeg rođendana. U domaćinstvima gde je bilo više od jednog roditelja/staratelja intervjui su sprovođeni sa roditeljem koji je znao više o korišćenju medija izabranog djeteta.

Veličina uzorka: 1050 roditelja i 655 djece

Period prikupljanja podataka:  Avgust 2018

 

Istraživanje djeca roditeljji i mediji u Crnoj Gori novembar 2018 naslovnica
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download