Novu godinu kod kuće čeka 90 odsto građana

To je potvrđeno u posljednjem istraživanju koje je Ipsos sproveo na temu koronavirusa od 15. do 18. decembra, na nacionalno reprezentativnom uzorku, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a

UNICEF Crna Gora
Porordica u novogodišnjoj noći
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
23 Decembar 2020

PODGORICA, 23. decembar 2020. – Skoro svi građani Crne Gore (90 odsto) Novu godinu čekaće kod kuće i to samo s članovima svog domaćinstva. To je potvrđeno u posljednjem istraživanju koje je Ipsos sproveo na temu koronavirusa od 15. do 18. decembra, na nacionalno reprezentativnom uzorku, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a.

Ohrabrujuće je vidjeti da je većina ljudi planirala da Novu godinu dočeka kod kuće s porodicom i to još prije nego što su proglašene dodatne mjere za vrijeme praznika. I ja ću biti jedna od tih ljudi, samo što ću moju porodicu u ponoć gledati preko ekrana, jer su stotinama milja daleko. Ovo moramo uraditi samo jednom za ovu neobičnu godinu.

Karen Medoks, britanska ambasadorka u Crnoj Gori

Kao i u oktobru, četiri petine građana (80%) zabrinuto je da bi oni lično ili njima bliske osobe mogli da se zaraze, a preko dvije trećine građana (71%) doživljava koronavirus kao ozbiljnu prijetnju po zemlju.

Djevojčica sa kamerom u novogodišnjoj noći
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Zahvaljujem svim građanima koji će u svojim domaćinstvima proslaviti Novu godinu. To je doba kad svi čeznemo za svojim rođacima i prijateljima, no ipak, samo ove godine, pozivamo sve građane da pronađu druge načine da očuvaju toplinu s onima koji su im bliski. Sigurna sam da će nas to približiti kraju pandemije.

Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Građani se o koronavirusu najviše informišu preko nacionalnih televizija, a na drugom mjestu su novinski portali na internetu. Kao i u prethodnim istraživanjima, skoro svi građani (95%) kažu da su informisani o ovoj temi.

Podaci o glavnim izvorima informacija o koronavirusu ukazuju na ogromnu društvenu odgovornost medija tokom pandemije. S obzirom na to da će građani Novu godinu čekati s porodicom kod kuće, bitno je da im mediji, posebno nacionalne televizije, ponude kvalitetan program i pravovremene i tačne informacije o koronavirusu.

Vladimir Raičević, direktor istraživačke agencije Ipsos u Crnoj Gori

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje sastoji se od 807 građana koji imaju 18 i više godina. Prikupljanje podataka obavljeno je kroz telefonsko istraživanje, s upitnikom prosječne dužine od 10 minuta, u periodu od 15. do 18. decembra tekuće godine. Ključni nalazi ovog, kao i prethodnih istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju građana u vezi s koronavirusom dostupni su na sajtu UNICEF-a Crne Gore.

Naslovnica istraživanja IPSOS Nova godina
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013