„U vrijeme kada je ova fotografija napravljena moj ujak me je seksualno zlostavljao već pet godina“,

Metju MekVariš, koji je preživio nasilje u djetinjstvu, objašnjava važnost modela Barnahus za podršku djeci koja su preživjela nasilje.

UNICEF ECARO
Metju MekVariš u vrijeme kada je bio seksualno zlostavljan već pet godina od strane svog ujaka
Matthew McVarish
15 Maj 2024