Ana sada još bolje štiti djecu od nasilja

Uz podršku UNICEF-a i EU, zdravstveni radnici obučeni za bolju prevenciju i zaštitu djece od nasilja

Predrag Nikolić
 Ana Bijedić, medicinska sestra iz Doma zdravlja Glavnog grada, jedna od polaznika obuka zdravstvenih radnika za bolju prevenciju i zaštitu djece od nasilja organizovanih tokom 2024. uz podršku UNICEF-a i EU
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2024
11 April 2024