24 Februar 2023

Šta je digitalno nasilje i kako ga možemo zaustaviti?

Okupili smo UNICEF-ove stručnjake, međunarodne eksperte za digitalno nasilje i dječju zaštitu i udružili se s Fejsbukom, Instagramom, Snepčetom, Tiktokom i Tviterom kako bismo odgovorili na ključna pitanja i dali savjete o načinima na koje možemo riješiti problem digitalnog nasilja. Šta je digitalno nasilje? Digitalno nasilje je svaki vid nasilja…, Najčešća pitanja o digitalnom nasilju, Jesam li žrtva digitalnog nasilja? Kako da razlikujem običnu šalu od digitalnog nasilja? Kakve su posljedice digitalnog nasilja? Kako digitalno nasilje utiče na moje mentalno zdravlje? Kome da se obratim ako sam žrtva digitalnog nasilja? Zašto je prijavljivanje važno? Žrtva sam digitalnog nasilja, ali se plašim da o tome razgovaram s roditeljima.…, Svako može postati žrtva digitalnog nasilja., Zapamti, osoba koja trpi nasilje može biti veoma osjetljiva. Budi ljubazan/ljubazna prema njoj. Pomozi joj da razmisli o tome šta bi mogla da kaže, i kome. Ponudi svom prijatelju ili prijateljici podršku i pravi mu/joj društvo ako odluči da prijavi nasilje. Najvažnije je da toj osobi staviš do znanja da si tu za nju i da želiš da joj pomogneš. Ako…, Moramo biti promišljeni kad nešto dijelimo ili govorimo, jer time možemo nauditi drugima., Svi želimo da se digitalno nasilje okonča, zbog toga i jeste veoma važno prijavljivati takve slučajeve. Ipak, da bismo imali internet kakav želimo, nije dovoljno samo prijavljivati nasilje. Moramo biti promišljeni kad nešto dijelimo ili govorimo, jer time možemo nauditi drugima. Moramo biti ljubazni jedni prema drugima na internetu, kao i u…, Prva linija odbrane protiv digitalnog nasilja možeš biti baš ti., Ako si zabrinut/zabrinuta zbog svoje bezbjednosti ili nečega što ti se desilo na internetu, hitno porazgovaraj s odraslom osobom u koju imaš povjerenja. U mnogim zemljama postoje posebne telefonske linije za pomoć – možeš anonimno razgovarati s nekim ko je stručan, a poziv je besplatan. Posjeti United for Global Mental Health i saznaj kome se…, Poruka za sve one koji su doživjeli digitalno nasilje: Niste sami., Zvijezde platforme Tiktok, Čarli i Diksi d'Amelio, otvoreno govore o sopstvenim iskustvima digitalnog nasilja i s vama dijele savjete kako da internet učinimo boljim mjestom. Linkovi za prijavljivanje nasilja na društvenim mrežama: Facebook Instagram Kik Snapchat TikTok Tumblr Twitter WeChat WhatsApp YouTube   Izvor: https://www.unicef.org/end-…
09 Decembar 2015

Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja

Školske 2005/2006. godine otpočela je realizacija Projekta ,,Škola bez nasilja - sigurno školsko okruženje“ u saradnji Ministarstva prosvjete i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Projekat je namijenjen učenicima, nastavnom i vannastavnom osoblju, roditeljima kao i cjelokupnoj zajednici s ciljem da smanji i spriječi nasilje među školskom đecom u Crnoj Gori. U prethodnom periodu Projekat je realizovan u 40-ak škola1 i u okviru njega pripremljen je Priručnik “Škola bez nasilja – sigurno školsko okruženje“ (http://www.unicef.org/montenegro/SBN_za_web_final.pdf), Brošura za roditelje (http://www.unicef.org/montenegro/BZR_za_web_final.pdf) i Upitnik za procjenu vršnjačkog nasilja. Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (“Sl. list CG”, br. 46/10), te iz njega i proizišle Strategije o zaštiti od nasilja u porodici za period 2012-2015. godine, propisana je obaveza izrade Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici (http://sudovi.me/podaci/vrhs/dokumenta/641.pdf). Protokol precizira postupanje nadležnih institucija i obaveze preduzimanja potrebnih mjera iz domena odgovornosti. Ovo uputstvo je koncipirano na bazi smjernica za postupanje koji se preporučuju u Priručniku „Škola bez nasilja – sigurno školsko okruženje“, te na osnovu koraka i obaveza iz nadležnosti koji su propisani u okviru navedenog Protokola.