Pravo na bezbjednost za svako dijete u Crnoj Gori

Dječji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, poziva Vladu Crne Gore da se fokusira na prevenciju nasilja i da pod hitno poveća broj socijalnih radnika i školskih psihologa, kao i da svakom roditelju omogući da pohađa škole roditeljstva.

UNICEF Crna Gora
Nasilje nad djecom
UNICEF Crna Gora
18 April 2023