Crna Gora uvodi Barnahus model

Barnahus je model za podršku djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja

UNICEF Crna Gora
Regionalna konferencija „Na putu ka izvrsnosti: Udruženi ka djelotvornoj dječjoj zaštiti s modelom Barnahus“
Unicef Crna Gora, Duško Miljanić
17 April 2024