КОВИД-19: Эрүүл амьдралын хэв маяг болон бүрэн вакцинжуулалтын ач тус

Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн болон вакцинжуулалтын ач холбогдол

Баясгалан Баттулга
01 Хоёрдугаар сар 2023