Төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарды эрте өнүктүрүү боюнча колдонмо

Өнүгүүнүн базалык стандарттары.

Стандарты развития
UNICEF

Кыска мазмуну

Төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдардын эрте өнүгүүсү боюнча колдонмо БУУнун Балдар фондунун (ЮНИСЕФ) техникалык колдоосунун негизинде мекемелер аралык (Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги) жумушчу топ тарабынан иштелип чыкты. Бул колдонмодо сунушталган балдардын эрте өнүгүүсүнүн стандарттары баланын ар тараптуу гармониялык өнүгүүсүнүн негиздерине бирдиктүү жана жоопкерчиликтүү көз карашта карап, баланы өстүрүүдөгү жана тарбиялоодогу күтүлүүчү натыйжалар боюнча ата-энелерге жана ушул иш-аракетке катыша турган бардык адамдарга маалымат берүүчү негизги документ болуп эсептелет.

Колдонмону медициналык кызматкерлердин, мектепке чейинки уюмдардын адистеринин жана социалдык кызматтын кызматкерлеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн колдонсо болот; ошондой эле медициналык жана педагогикалык жогорку жана орто окуу жайларынын студенттерин окутууда; жекече практикада; эрте курактагы балдардын өнүгүү сапатын жакшыртууда, тарбиялоодо жана аларга кам көрүүдө, ата-энелердин педагогикалык компетенцияларын жогорулатуу максатында колдонуу сунушталат.

Стандарты развития
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Отчетту жүктөп алуу

(PDF, 815,95 KB) (PDF, 807,26 KB)