Кыргызстандагы балдардын абалы тууралуу жагдай

Кыргызстанда балдардын укуктары жаатындагы прогресстин көйгөйлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн ар тараптуу талдоо аркылуу баа берет

Mother and child
UNICEF/Kyrgyzstan/2020/Dmitriy Galkievich

Кыска мазмуну

ЮНИСЕФ бул талдоону балдардын учурдагы абалын жана Кыргыз Республикасында балдардын укуктарын ырааттуу ишке ашыруудагы тоскоолдуктарды баалоо үчүн демилгелеген. Ал кызыкдар тараптар тарабынан өлкөдө баланын укуктарынын толук жүзөгө ашырууга өбөлгө боло турган стратегияларга жана программаларга артыкчылык берүү үчүн колдонууга арналган. Талдоо мамлекеттик органдардын маалыматтары, 2021-жылдын декабрь айынын акырына карата акыркы булактардан алынган адабияттарга серепти жана ар кандай кызыкдар топтордун өкүлдөрүнүн негизги маалымат берүүчүлөрү, анын ичинде ар кайсы аймактардан жана калктан ар кандай топторунан келген он эки өспүрүм менен болгон интервью пайдаланылды.

Cover page
Автору
UNICEF
Жарыяланган күнү
Тилдер
англис, орус, кыргыз
ISBN
978-9967-9425-1-6

Жүктөп алууга даяр файлдар