«Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να γίνουν οι πόλεις πιο φιλικές προς παιδιά και νέους»

U-Reporters από όλη την Ελλάδα απαντούν

UNICEF Greece
Young people talking holding their phones
UNICEF/Greece
18 Μάιος 2022

H δημοσκόπηση με τίτλο «Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να γίνει η πόλη σας πιο φιλική προς τα παιδιά και τους νέους;» διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας της UNICEF U-Report Greece από τις 5 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2022.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 545 U-Reporters από τους συνολικά 588, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ανταπόκρισης 97%. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (55%) ήταν ηλικίας 15 έως 19 ετών, ενώ το 20% ήταν κάτω των 15 ετών. Το 53% του συνόλου των συμμετεχόντων ήταν κορίτσια. Η κορυφαία περιφέρεια από την οποία προήλθαν οι συμμετέχοντες ήταν η Αττική, ενώ ακολούθησαν η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία.

«Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να γίνει η πόλη σας πιο φιλική προς τα παιδιά και τους νέους;» - U-Reporters από όλη την Ελλάδα απαντούν
UNICEF/Greece

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότεροι από τους μισούς U-Reporters (55%) που απάντησαν στη δημοσκόπηση επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Η συμμετοχή μέσω Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας ήρθε δεύτερη στις προτιμήσεις τους με 24%. 

Η οδική ασφάλεια και η αυξημένη κίνηση στους δρόμους θεωρείται από το 15% μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις πόλεις τους, μαζί με την έλλειψη παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση (16%). Επιπλέον, το 12% ανέφερε τα ακατάλληλα σχολικά κτίρια ως μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι, ενώ ένα άλλο 12% ανέφερε προκλήσεις όπως: «έλλειψη προστασίας βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. LGBTI)», «έλλειψη υποδομών για παιδιά με αναπηρίες», «μη διατήρηση ιστορικών γειτονιών και κτιρίων», «χαμηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη ευκαιριών για πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη». 

 

 

caf
UNICEF/Greece

Επίσης, το 46% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι η αναδάσωση, η ανακύκλωση και οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος είναι οι πιο σημαντικές ενέργειες που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους. Το 24% δήλωσε ότι η λήψη μέτρων για την πρόληψη της βίας και της εγκληματικότητας είναι επίσης εξαιρετικά κρίσιμη.

Το 32% τονίζει τη σημασία που έχουν δραστηριότητες όπως η ενασχόληση με την τέχνη, τη μουσική και τον χορό, με χαμηλό ή μηδενικό κόστος για παιδιά και νέους, ενώ το 31% θεωρεί σχεδόν εξίσου σημαντικές την ανακαίνιση ή τη δημιουργία νέων παιδικών και αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν επαρκείς ευκαιρίες ξεκούρασης, χαλάρωσης, παιχνιδιού και συμμετοχής σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το 20% των ερωτηθέντων προτείνει επίσης να προσφέρουν οι τοπικές αρχές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις δωρεάν ή με χαμηλό κόστος για τα παιδιά και τους νέους. 

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το τί μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να εξασφαλίσουν στα παιδιά και τους νέους πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας, το 28% τόνισε την ανάγκη επαρκούς συντήρησης των δημόσιων σχολικών κτιρίων και της γύρω περιοχής από τις τοπικές αρχές, ενώ το 22% απάντησε ότι θα πρέπει να παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και εξωσχολικές δραστηριότητες δωρεάν ή με χαμηλό κόστος. Άλλοι ερωτηθέντες (15%) θα ήθελαν περισσότερα προγράμματα διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών για παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και σχολές γονέων όπου θα εκπαιδεύονται οι γονείς για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους (14%), και παροχή δωρεάν σχολικής μετακίνησης από τις δημοτικές αρχές (13%). 

Όσον αφορά τις δράσεις που μπορούν να λάβουν οι τοπικές αρχές για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι προστατεύονται από τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση, η υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της βίας και της κακοποίησης (27%) και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του bullying (24%) θεωρούνται σημαντικά από περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες. Επιπλέον, το 20% των U-Reporters θα ήθελε οι τοπικές αρχές να πραγματοποιήσουν δράσεις κατάρτισης των δημοτικών κοινωνικών λειτουργών σχετικά με τον τρόπο πρόληψης της βίας κατά των παιδιών και την εφαρμογή μέτρων παιδικής προστασίας. 

Σχετικά με την πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη, το 42% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας δωρεάν ή με χαμηλό κόστος για παιδιά και νέους, ενώ το 25% τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων για την επαρκή ενημέρωση των παιδιών και των νέων σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα. Επίσης, το 22% προτείνει να εφαρμόσουν οι τοπικές αρχές προγράμματα για την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ για παιδιά και νέους. 

Τέλος, η προώθηση της σωματικής άσκησης μέσω της κατασκευής ποδηλατοδρόμων και υπαίθριων γυμναστηρίων (30%), ακολουθούμενη από την παροχή υγιεινών γευμάτων στα σχολεία (25%) και τη δημιουργία δημοτικών χώρων όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά (24%) θεωρούνται ως οι σημαντικότερες ενέργειες που μπορούν να λάβουν οι τοπικές αρχές για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή διατροφή.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης θα κοινοποιηθούν στις δημοτικές αρχές και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης από τους δήμους που έχουνενταχθεί στο Πρόγραμμα της UNICEF «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» συμπεριλαμβανομένων των δήμων Αθηναίων, Λάρισας, Τρικκαίων, Πυλαίας-Χορτιάτη και Ανατολικής Σάμου.

Aποτελέσματα πρώτης δημοσκόπησης U-Report
UNICEF/Greece

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το τί μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να εξασφαλίσουν στα παιδιά και τους νέους πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας, το 28% τόνισε την ανάγκη επαρκούς συντήρησης των δημόσιων σχολικών κτιρίων και της γύρω περιοχής από τις τοπικές αρχές, ενώ το 22% απάντησε ότι θα πρέπει να παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και εξωσχολικές δραστηριότητες δωρεάν ή με χαμηλό κόστος. Άλλοι ερωτηθέντες (15%) θα ήθελαν περισσότερα προγράμματα διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών για παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και σχολές γονέων όπου θα εκπαιδεύονται οι γονείς για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους (14%), και παροχή δωρεάν σχολικής μετακίνησης από τις δημοτικές αρχές (13%). 

Όσον αφορά τις δράσεις που μπορούν να λάβουν οι τοπικές αρχές για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι προστατεύονται από τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση, η υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της βίας και της κακοποίησης (27%) και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του bullying (24%) θεωρούνται σημαντικά από περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες. Επιπλέον, το 20% των U-Reporters θα ήθελε οι τοπικές αρχές να πραγματοποιήσουν δράσεις κατάρτισης των δημοτικών κοινωνικών λειτουργών σχετικά με τον τρόπο πρόληψης της βίας κατά των παιδιών και την εφαρμογή μέτρων παιδικής προστασίας. 

Σχετικά με την πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη, το 42% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας δωρεάν ή με χαμηλό κόστος για παιδιά και νέους, ενώ το 25% τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων για την επαρκή ενημέρωση των παιδιών και των νέων σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα. Επίσης, το 22% προτείνει να εφαρμόσουν οι τοπικές αρχές προγράμματα για την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ για παιδιά και νέους. 

Τέλος, η προώθηση της σωματικής άσκησης μέσω της κατασκευής ποδηλατοδρόμων και υπαίθριων γυμναστηρίων (30%), ακολουθούμενη από την παροχή υγιεινών γευμάτων στα σχολεία (25%) και τη δημιουργία δημοτικών χώρων όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά (24%) θεωρούνται ως οι σημαντικότερες ενέργειες που μπορούν να λάβουν οι τοπικές αρχές για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή διατροφή.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης θα κοινοποιηθούν στις δημοτικές αρχές και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης από τους δήμους που έχουνενταχθεί στο Πρόγραμμα της UNICEF «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» συμπεριλαμβανομένων των δήμων Αθηναίων, Λάρισας, Τρικκαίων, Πυλαίας-Χορτιάτη και Ανατολικής Σάμου.

Mπορείτε να δείτε την αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της πρώτης δημοσκόπησης του U-Report Greece εδώ.