მშობლების დედაენა

ადამიანებს, რომლებიც ბავშვებთან ურთიერთობენ, განსაკუთრებული მისია აკისრიათ. ამიტომაც მათ ბავშვის აღზრდის პროცესში მხარდაჭერა სჭირდებათ.

მშობლების დედაენა
UNICEF

შესახებ

ადამიანებს, რომლებიც ბავშვებთან ურთიერთობენ, განსაკუთრებული მისია აკისრიათ. ამიტომაც მათ ბავშვის აღზრდის პროცესში მხარდაჭერა სჭირდებათ.

ამ დედაენაში ჩვენმა სპეციალისტებმა მოგიმზადეს ინფორმაცია პოზიტიური მშობლობის პრინციპების, ბავშვის განვითარების კანონზომიერებისა თუ მშობელსა და ბავშვს შორის კომუნიკაციის თავისებურებების შესახებ.

აქ შეხვდები ბევრ საინტერესო ფაქტს, ამბავს, პოზიტიური აღზრდის მეთოდსა და სასარგებლო რჩევას, რომელიც, იმედია, ოდნავ მაინც დაგეხმარება, იმშობლო იმაზე უკეთ, ვიდრე გუშინ.

წიგნში შეტანილი სავარჯიშოების მიზანი არა ზუსტი პასუხების გაცემა, არამედ დაფიქრება და იმის გააზრებაა, თუ როგორია ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომები და რა გვაქვს შესაცვლელი.

მთავარი ხომ ერთია – ჩვენი შვილების კეთილდღეობა და განვითარება.

 

პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ავტორი და არ ნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.
 

მშობლების დედეანა
ავტორი
UNICEF