Rezultati za djecu - 2022.

Što smo, zajedno s donatorima, ostvarili za djecu i mlade u 2022. godini

Dječak Mateo
Sara s loptom na senzornoj terapiji