Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta

Priručnik donosi praktične alate i smjernice za stručan rad s obiteljima u riziku, stavljajući u fokus dobrobit djeteta i podršku roditeljima u osiguravanju sigurnog i poticajnog okruženja za dijete.

Majke s djecom
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Odrastanje u brižnom, sigurnom i poticajnom obiteljskom okruženju najbolje je za razvoj djeteta, a posebno je važno u najranijoj dobi. Ostvarivanje odnosa sigurne privrženosti s roditeljem ili primarnim skrbnikom, koji je ključan za sveukupni socijalno-emocionalni razvoj djeteta, moguće je jedino u obiteljskom okruženju. Obitelj djetetu pruža temelje za razvoj vlastitog identiteta. Tu dijete uči vrijednosti, njeguje odnose i komunikaciju te razvija sliku o sebi, drugima i svijetu. Stoga je pravo djeteta na život u obitelji jedno od ključnih prava obuhvaćenih Konvencijom o pravima djeteta, pravo koje UNICEF kontinuirano i snažno zagovara. U srcu su svake dobre politike skrbi za djecu i roditelji i njihove potrebe. Suvremeno roditeljstvo odvija se u kontekstu brojnih društvenih promjena koje pred roditelje stavljaju mnoge izazove. U ostvarivanju njihove roditeljske uloge neophodna im je podrška društva, a jedan od važnijih oblika te podrške jest partnerstvo sa stručnjacima koji su dostupni i sposobni osnažiti roditelje koji se nađu u krizi, sukladno njihovim potrebama. Stoga Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, uz pravo djeteta na život u obitelji, već niz godina zagovara, te kroz brojne aktivnosti podržava, pravo roditelja na podršku u njihovoj roditeljskoj ulozi, sukladno odredbama Konvencije o pravima djeteta, kao i drugim međunarodnim dokumentima i suvremenim znanstvenim spoznajama.

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-6353-25-5

Preuzmite izvješće

(PDF, 8,03 MB)