Djeca i mladi s problemima u ponašanju puno su više od problema koje imaju

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „SKRB2023 – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji“

23 Ožujak 2023
Govornici na uvodnom dijelu znanstveno stručne konferencije i partneri na programu
Knežević Barišić/UNICEF

Tuheljske Toplice, 23. ožujka 2023. - Danas u Hrvatskoj više od 1400 djece odrasta u institucionalnoj skrbi, među kojima je više od 200 djece s problemima u ponašanju. Toj djeci često su uskraćena adekvatna obiteljska skrb i pravo na odgovarajuće obrazovanje što im otežava zapošljavanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, podršku mentalnom zdravlju te psihosocijalnu podršku. Stoga je potrebno, ali i moguće, reformirati sustav skrbi  o djeci u sustav koji razumije i brine – glavna je poruka međunarodne znanstveno-stručne konferencije „SKRB2023 – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji“. Konferencija traje od 23. do 24. ožujka u Tuhelju i održava se u okviru suradnje Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva pravosuđa i uprave te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - suradnika Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provedbi programa ISKORAK, pokrenutog 2021. godine i usmjerenog unapređenju procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa, uz organizacijsku podršku Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje.
Konferencija okuplja više od 350 stručnjaka, donositelje odluka te istaknute nacionalne i inozemne izlagače koji će razmjenom informacija, znanja i iskustava doprinijeti unapređenju usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji u Republici Hrvatskoj.
U svrhu jačanja participacije djece i mladih koji borave u odgojnim ustanovama u procesima donošenja odluka i poboljšanja sustava skrbi, ova konferencija po prvi put uključuje sadržaje i radionice za djecu i mlade – korisnike i korisnice odgojnih ustanova/zavoda.

Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku
Knežević Barišić/UNICEF

„Vrlo sam ponosna što smo zajedničkom provedbom programa „ISKORAK“ povezali sustave socijalne skrbi i pravosuđa pridonoseći poboljšanju usluga i intervencija za više od 9400 djece s problemima u ponašanju. No potrebna nam je i podrška obrazovnog i zdravstvenog sustava, regionalnih i lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva - a danas smo svi ovdje! Nadam se stoga da je konferencija SKRB2023 tek početak koji će otvoriti vrata našem zajedničkom putovanju prema reformi sustava skrbi o svoj djeci. UNICEF će nastaviti raditi sa svim relevantnim dionicima, pružajući podršku za jačanje kapaciteta rane procjene, upućivanje i pružanje inkluzivnih usluga u obitelji i zajednici za najugroženiju i isključenu djecu i mlade. Naravno, osluškivat ćemo i uvažiti njihove stavove i mišljenja - kao što to činimo i na ovoj konferenciji. Zajedno možemo razviti sustav koji razumije i brine kako bi se svako dijete u Hrvatskoj osjećalo sigurno i zaštićeno.”, naglasila je Regina M. Castillo, Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Tijekom provođenja Programa ISKORAK provedena je Analiza stanja i potreba odgojnih ustanova iz perspektive korisnika, stručnih i drugih radnika te vanjskih dionika, što je rezultiralo i Smjernicama za sveobuhvatnu skrb o djeci i mladima s problemima u ponašanju u odgojnim ustanovama, objasnila je Ivana Borić, voditeljica programa ISKORAK s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. 

Znanstveno stručna konferencija SKRB2023
Knežević Barišić/UNICEF

Uz provedenu edukaciju više od 300 stručnjaka, kreiran je i novi instrument za procjenu djece i mladih s problemima u ponašanju te je osnovan Savjetodavni odbor Programa ISKORAK koji okuplja stručnjake iz različitih ministarstava, institucija te strukovnih udruga, kao i mlade iz odgojnih ustanova i organiziranog stanovanja u području socijalne skrbi i pravosuđa.

Ciljevi i aktivnosti Programa ISKORAK upotpunjuju i nadovezuju se na nastojanja Vlade Republike Hrvatske usmjerena daljnjem unapređenju usluga u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa te predstavljaju dodatni doprinos procesima prevencije institucionalizacije, deinstitucionalizacije i transformacije ustanova, u ovom slučaju – onih za djecu i mlade s problemima u ponašanju.

„Kroz ovaj projekt detaljno smo analizirali stanje i potrebe ustanova, razvili novi instrument za procjenu problema u ponašanju djece i educirali stručnjake. Sigurni smo da ćemo time unaprijediti zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju i razviti široki spektar tretmanskih intervencija i programa koji će odgovoriti na specifične potrebe i rizike u odrastanju ove skupine mladih. Ovo je jedan od mnogih projekata koje uspješno provodimo s UNICEF-om i nastavak je uspješne suradnje u pomoći ranjivim skupinama našega društva.“ naglasila je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

„Nažalost posljednjih dana svjedočimo slučajevima vršnjačkog nasilja koje nam ukazuju da kao društvo moramo više raditi na prevenciji i ranom prepoznavanju problema. Za suzbijanje tog problema ključan je interdisciplinarni pristup. U tome je vrijednost projekta ISKORAK jer okuplja sve dionike koji rade s mladima s problemima u ponašanju. Ministarstvo pravosuđa i uprave i UNICEF 2021. godine potpisali su Memorandum o razumijevanju upravo kako bi napravili dodatne iskorake u radu s mladima koji su smješteni u zatvorski sustav. Ovaj projekt i Memorandum dodana su vrijednost tretmanskim programima u Odgojnim zavodima u Turopolju i Požegi i uvjereni smo da će novi instrument procjene problema u ponašanju mladih ostvariti kvalitetne rezultate“ izjavio je p.o. ravnatelj Uprave za zatvorski sustava i probaciju Zvonimir Penić.

Znanstveno stručna konferencija SKRB2023
Knežević Barišić/UNICEF

Program ISKORAK razvio je alate koji su usmjereni na dijete, a ne na proces, čime je ostvaren pomak u pružanju pravovremenih usluga koje učinkovito podržavaju djecu i sprječavaju odvajanje djeteta od obitelji. Izrađenim smjernicama za lakšu prilagodbu nastavnih planova i programa za obrazovanje studenata socijalne pedagogije, psihologije i socijalnog rada osigurat će se održivost svih velikih postignuća ISKORAKA i dugoročna dobrobit za djecu i mlade u Hrvatskoj.

Više informacija o konferenciji, izlagačima i programu ISKORAK dostupno je na web stranici: www.skrb.hr  

Kontakti za medije

Marijana Grubešić
Tel: 095 632 8346

O UNICEF-u

UNICEF promiče prava i dobrobit djece u svemu što radimo. U suradnji s partnerima, radimo u nekima od najizazovnijih dijelova svijeta kako bismo pomogli najugroženijoj djeci na svijetu. U više od 190 država i teritorija radimo za svako dijete, s posebnim fokusom na najranjiviju djecu.

Pratite što radimo za djecu i mlade u Hrvatskoj na našem Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.