Пътеводител за преминаване през горещи територии

Интерактивно помагало за справяне със синдрома на професионалното прегаряне при учителите

Пътеводител за преминаване през горещи територии
UNICEF Bulgaria/2022

За

За кого е този Пътеводител?
Той може да служи като пътепоказател както за учителите, така и за директорите на образователни институции в грижата им за поверените екипи. Именно към вашата професионална група насочваме този текст, тъй като си даваме сметка за множеството рискови фактори за професионално прегаряне, които съпътстват работата на учителя – интензивния контакт с ученици, родители и колеги и срещата с техните очаквания, надежди и страхове, а понякога и високите лични очаквания към себе си;
времеемката административна дейност и често дългото време за подготовка, което да се съвмести с личните ангажименти; необходимостта от неспираща квалификация, в съответствие с новите стандарти и тенденции в сферата и още много други фактори, на които ще обърнем специално внимание.

Пътеводител за преминаване през горещи територии
Автор
УНИЦЕФ