Присъствен учебен процес в училищата и разпространение на COVID-19

Преглед на доказателствата

Присъствен учебен процес и разпространение на коронавируса
UNICEF/UN040195/

За

Правителствата по цял свят се борят с новата вълна на вируса, който причинява COVID-19, и преценяват дали училищата могат да продължат присъствения учебен процес в сравнително безопасни условия. Настоящият кратък преглед на доказателствата цели да обобщи събраните научни данни като информационна основа за вземането на политически решения в тази област. Прегледът на литературата търси отговорите на следните три въпроса:

(1) Има ли връзка между присъственото обучение и засиленото разпространение на COVID-19 в общността?

(2) Учениците изложени ли са на по-голям риск от заразяване, когато са на училище?

(3) Училищният персонал изложен ли е на по-голям риск от заразяване, когато е на работа в училище?


Настоящият документ съдържа преглед на 20 публикации: прегледи на литературата, национални наблюдения на повторното отваряне на училищата, екологични проучвания, симулационни проучвания за моделиране на разпространението и проучвания на отделни случаи на заболяването. Автори са държавни институции, академични изследователи и независими изследователски организации.

Присъствен учебен процес и разпространение на COVID-19 в училищата