Ключови послания и мерки срещу COVID-19

Превенция и контрол в училищата март 2020

Коронавирус (COVID-19): Какво трябва да знаят родителите
UNICEF/Moldova/2015/Gutu

Акценти

Епидемията от заболяването, причинено от коронавирус (COVID-19), е обявена за извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване от международно значение, а вирусът вече се е разпространил в много държави и територии. Въпреки че все още има доста неясноти относно причинителя на COVID-19, знаем със сигурност, че вирусът се разпространява по въздушно-капков път чрез директен контакт със заразен човек (чрез кихане или кашляне).

Възможно е и заразяване при допир до замърсени с вируса повърхности, последвано от докосване на лицето (напр. очите, носа, устата). В условията на продължаващо разпространение на COVID-19 е важно държавите да предприемат превантивни действия срещу по-нататъшното му разпространение, за ограничаване на последствията и подкрепа на мерките за контрол. Особено важна е защитата на детските и учебните заведения.

Необходими са предпазни мерки, за да се предотврати потенциалното разпространение на COVID-19 в училищата. Но е необходимо също така да се положат усилия, за да не се допусне заклеймяване на ученици и персонал, които може да са били изложени на вируса. Важно е да не се забравя, че вирусът COVID-19 не прави разлика между отделните държави, различната етническа принадлежност, увреждания, възраст или пол. Средата в училище трябва да си остане приветлива, зачитаща, приобщаваща и подкрепяща за всички. Предприетите от училищата мерки могат да предотвратят навлизането и разпространението на COVID-19 между ученици и персонал, които може да са били изложени на вируса, като същевременно снижават до минимум сътресенията в учебния процес и защитават учениците и персонала от дискриминация.

Насоки за училища при превенция на коронавирус
Автор
УНИЦЕФ, СЗО, МФЧК
Дата на публикуване
Езици
Български

Files available for download