Положението на децата в Европа и Централна Азия

Регионален офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия

Деца позират за снимка в класна стая в детска градина № 9 в Брашов, Румъния
UNICEF/UN0633981/Holerga

За

Събитията през последните две години,  включително  глобалната пандемия от COVID-19, ескалацията на войната в Украйна и последвалият поток от бежанци, както и множеството бежански и мигрантски потоци и глобалният икономически спад, имаха опустошително въздействие върху децата и семействата в региона на Европа и Централна Азия (ECAR). Пандемията от COVID-19 привлече вниманието върху задълбочаващите се неравенства в региона, особено достъпа до услуги като качествено образование и здравеопазване. Децата от бедни семейства и/или малцинствени етнически общности, децата с увреждания, живеещите в институционална грижа и центрове за задържане, децата, засегнати от конфликти, както и децата бежанци и мигранти продължават да са сред тези в най-неравностойно положение.

Съдържанието на този доклад е организирано в съответствие с наскоро разработената Рамка за мониторинг на правата на детето в Европа и Централна Азия. Рамката обхваща пет основени области на правата на детето, допълнително разделени на специфични подобласти. Тя включва и областта Правата на децата – обстановка и управление (която обхваща и избрани общи мерки за прилагането на КПД) и пет взаимосвързани измерения или групи. Поради липса на данни и информация за някои подобласти, напр. свободното време и културата, те не са разгледани в доклада. Докладът използва данни и анализи от различни източници, включително базата данни на ECAR TransMonEE за деца, изследователски доклади, статии, публикувани онлайн, и международни бази данни.

Вижте още - Насоки за алтернативна грижа за деца

Корица на доклада Положението на децата по света 2023 г.