Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2019

#ЗаВсякоДете подкрепа

Children with parents - parenting month
UNICEF Bulgaria/2019

За

2019 г. беше специална година за децата по цялата планета, тъй като светът отбеляза 30-ата годишнина от създаването на Конвенцията за правата на детето – най-широко ратифицираният международен договор за правата на човека. Благодарение на него животът на милиони деца по света се промени към по-добро. 
Днес светът е едно по-добро място за повечето деца. От 1990 г. насам глобалната общност е успяла да намали смъртните случаи сред децата до 5-годишна възраст с 50%, да намали почти наполовина броя на  недохранените деца и да осигури достъп до по-чиста питейна вода на 2,6 милиарда души повече, отколкото преди 30 години. 

Милиони деца обаче все още се нуждаят от спешна подкрепа: в света 262 милиона деца не ходят на училище, повече от 93 милиона деца, живеещи с увреждания, се сблъскват ежедневно с дискриминация и често на практика биват лишавани от правата си на здравни грижи, образование и дори оцеляване. Зачестяващите екстремни метеорологични явления и природните бедствия през последните десетилетия са заплаха за достъпа до чиста вода и санитарно-хигиенни условия за децата по целия свят. 

Ето защо УНИЦЕФ продължава да работи неуморно в над 190 страни и територии в защита на правата на децата, в помощ на усилията за посрещане на техните потребности, за осигуряване на достъп до бразование за всички деца и за осигуряване на възможността да разгърнат пълния си потенциал.

И никога не се отказваме.

Годишен доклад на УНИЦЕФ за 2019