Поне едно от седем деца и младежи си е стояло вкъщи през по-голямата част от изминалата година в съответствие с наложените политики, излагайки на риск психичното здраве и благосъстоянието си – УНИЦЕФ

С наближаването на първата годишнина от пандемията, УНИЦЕФ настоятелно призовава за по-големи инвестиции в услугите за подкрепа на психичното здраве

04 Март 2021
Тинейджър, който учи вкъщи
UNICEF/UNI313136/Adelson

НЮ ЙОРК, 4 март 2021 г. – Поне едно от седем деца – или 332 милиона в цял свят – си е стояло вкъщи най-малко девет месеца от началото на пандемията от COVID-19 съгласно задължителните или препоръчителните политики, прилагани повсеместно, излагайки на риск своето здраве и благосъстояние, предупреди днес УНИЦЕФ.

Докато почти всички деца по света са живели под някаква форма на периодични затваряния през изминалата година, новият анализ на УНИЦЕФ, който използва данни от Oxford COVID-19 Government Response Tracker, идентифицира някои от най-трайните състояния вследствие на затварянията в световен мащаб.

Според анализа 139 милиона деца в цял свят са живели при задължителни изисквания за затваряне вкъщи в национален мащаб в продължение на поне девет месеца, тъй като COVID-19 беше определен като пандемия на 11 март 2020 г., т.е. от всички тях се е изисквало да останат у дома с малки изключения – включително деца, живеещи в страни като Парагвай, Перу и Нигерия. Останалите от тези 332 милиона – т.е. 193 милиона – са живели при препоръчителни изисквания за затваряне вкъщи в национален мащаб за същия период от време.

„С блокадите в национален мащаб и свързаните с пандемията ограничения на движението годината беше дълга за всички нас и особено за децата“,

каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор.

„Когато ден след ден сте далеч от приятелите и близките си хора и може би дори сте затворени вкъщи с насилник – това оказва значително влияние. За много деца това означава, че се чувстват уплашени, самотни, тревожни и загрижени за бъдещето си. Трябва да излезем от тази пандемия с по-добър подход към психичното здраве на децата и младежите и можем да започнем, като отделим на този  въпрос вниманието, което заслужава."

С навлизането на пандемията във втората ѝ година въздействието върху психичното здраве и психосоциалното благосъстояние на децата и младежите започва сериозно да се усеща. В Латинска Америка и Карибския басейн анкета на платформата на УНИЦЕФ U-Report сред младите хора наскоро генерира над 8000 отговора и установи, че над една четвърт са преживели безпокойство, а 15% депресия.

Дори преди пандемията децата и младежите носеха бремето на рисковете за психичното здраве – половината от всички психични разстройства се развиват преди 15-годишна възраст, а 75% – до ранната зряла възраст. Мнозинството от 800 000 души, които умират в резултат на самоубийство всяка година, са млади хора, а самонараняването е третата водеща причина за смърт сред 15–19-годишните, с по-високи нива при подрастващите момичета. По приблизителни изчисления в световен мащаб всяко четвърто дете живее с родител, който е с психично разстройство.

Вследствие на блокадите много от децата, които живеят в условия на насилие, лишаване от грижи или малтретиране вкъщи, са останали затворени с насилника си и без подкрепата на учители, по-далечни роднини и общността.

Има риск нуждите от подкрепа на психичното здраве за децата от уязвими групи от населението – тези, които живеят и работят на улицата, децата с увреждания и децата, живеещи в условия на конфликт - да бъдат пренебрегнати изцяло.

Според СЗО пандемията от COVID-19 е нарушила или спряла първостепенните услуги за психично здраве в 93% от страните по света, докато търсенето на подкрепа за психично здраве се увеличава. Проучване в 194 града в Китай е установило, че 16% от анкетираните съобщават за умерени до тежки депресивни симптоми по време на пандемията, а 28% – за умерени до тежки симптоми на тревожност.

В отговор на това УНИЦЕФ подкрепя правителствата и партньорските организации с цел определяне на приоритетите и адаптиране на услугите за деца. Например в Казахстан УНИЦЕФ стартира платформа за индивидуални онлайн консултантски услуги за деца, успоредно с дистанционно обучение в училищата за специалисти по психично здраве. В Китай УНИЦЕФ и компанията за социални медии Kuaishou стартираха онлайн предизвикателство за намаляване на тревожността при децата.

По-късно тази година УНИЦЕФ ще посвети своя двугодишен водещ доклад „Състояние на децата по света“ на психичното здраве на децата и младежите, в опит да повиши осведомеността за глобалното предизвикателство, да осигури решения и да насърчи правителствата да поставят по-силен акцент върху този проблем.

„Ако не сме разбирали напълно неотложността преди пандемията от COVID-19 – със сигурност я разбираме сега“, добави Фор. „Държавите трябва драстично да инвестират в разширени услуги за психично здраве и подкрепа за младите хора и лицата, полагащи за тях грижи в общностите и училищата. Освен това се нуждаем от разширени програми за родителска грижа, за да гарантираме, че децата от уязвими семейства получават вкъщи подкрепата и защитата, от която се нуждаят.“


Бележки за редакторите

Представените данни са извлечени от Информационното табло на УНИЦЕФ за ответните мерки, предприети от правителствата за COVID-19, и засегнатите групи от населението въз основа на данни от Oxford COVID-19 Government Response Tracker и отдела за населението към Департамента по икономически и социални въпроси на ООН, и са съпоставени между 11 март 2020 г. и 22 февруари 2021 г.

Политиките за затваряне вкъщи са категоризирани както следва:

0 – без мерки.

1 – препоръчва се да не се напуска къщата.

2 – изисква се да не се излиза от вкъщи с изключения за ежедневно раздвижване, пазаруване на хранителни стоки и „неотложни“ пътувания.

3 – изисква се да не се излиза от вкъщи с минимални изключения (например е разрешено да се излиза само веднъж седмично или може да излиза само един човек в даден момент).

332 милиона деца представляват минималната приблизителна оценка, като става дума за деца, живеещи в страни както с препоръчителни, така и със задължителни национални политики за затваряне вкъщи (1–3). 139 милиона деца представляват минималната приблизителна оценка, като става дума за деца, живеещи в страни със задължителни национални политики за затваряне вкъщи (2–3). Страните, в които са прилагани политики на регионално или местно ниво, не са включени – неизвестен брой деца в условия на блокада в тези страни ще се добавят към цитираните стойности.

Контакт за медии

Хелън Уайли
УНИЦЕФ Ню Йорк
Тел.: +1 917 244 2215

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.