Любознателни и мотивирани – деца от уязвими общности в Средец се готвят за 1-я учебен ден

Мобилният екип в Средец, назначен по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, за втора поредна година подготвя ромски деца за първи клас

Юлияна Колева
Любознателни и мотивирани – деца от уязвими общности в Средец се готвят за 1-я учебен ден
UNICEF Bulgaria/2022
21 Септември 2022