Светове на влияние. Какво определя благосъстоянието на децата в богатите държави

Доклад 16 на изследователски център „Иноченти“

Светове на влияние - какво определя благосъстоянието на децата в богатите държави
© UNICEF/UNI360129/

Акценти

Докладът представя нов поглед към децата в най-богатите страни по света и очертава смесена картина на тяхното здраве, на уменията им и на тяхното щастие. Психичното благосъстояние, физическото здраве и възможностите за развитие на умения на прекалено много деца са застрашени от проблеми като бедността, социалното изключване и замърсяването. Дори страни с добри социални, икономически и екологични условия са все още далеч от постигането на целите на Дневен ред 2030 г. за устойчиво развитие. Необходими са целенасочени и ускорени действия за постигане на целите.

Светове на влияние - какво определя благосъстоянието на децата в богатите държави - доклад
Автор
изследователски център на УНИЦЕФ "Иноченти"
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски
ISBN
978-92-1-005303-7

Сваляне на отчета