Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա․ երեխաների համար նախատեսված տարբերակ

Յուրաքանչյուր երեխա պետք է ճանաչի իր բոլոր իրավունքները

Կարևոր ակնարկներ

Այս գրքում ներկայացված է Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) կողմից ընդունված «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիան՝ երեխաների համար մատչելի լեզվով: Գրեթե բոլոր երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը, պաշտոնապես ընդունել կամ վավերացրել են այն: Կոնվենցիայում ներկայացված բոլոր իրավունքները փոխկապակցված են և հավասարապես կարևոր՝ երեխաների պաշտպանության տեսանկյունից:

Գիրքը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր երեխային ծանոթանալ իր իրավունքներին և լինել պաշտպանված: 

Երեխաների համար մատչելի Կոնվենցիայի կազմը, որտեղ գրված են Կոնվենցիայի բոլոր իրավունքների հոդվածները։
Հեղինակ(ներ)
ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը