#LongLifeForAll - Vắc-xin mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người

Một bức thư bày tỏ lòng biết ơn gửi tới những người đã nghiên cứu và chế tạo ra vắc-xin

UNICEF
#LongLifeForAll
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung