Khi không khí sạch trở thành thứ xa xỉ, cuộc sống khỏe mạnh bị từ chối

Trẻ em ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt – không có không khí trong lành để thở. Chúng ta cần hành động ngay.

Trần Phương Anh
Khi không khí sạch trở thành thứ xa xỉ, cuộc sống khỏe mạnh bị từ chối
UNICEF Việt Nam\Trần Phương Anh
04 Tháng 8 2023