Báo cáo về tình hình trẻ em khuyết tật ở Việt Nam

Báo cáo thu thập dữ liệu về tình trạng trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi, ban hành các chính sách cho trẻ.

children with disabilities survey
Colorista\Hoang Hiep

Điểm nổi bật

Khuyết tật ở trẻ em khó xác định hơn ở người lớn do trẻ em đang trong quá trình phát triển. Ở mỗi độ tuổi, khả năng thực hiện những hoạt động như vận động, nhận thức, giao tiếp, chơi đùa, kết bạn, ứng xử và tập trung có thể khác nhau ở từng em nhưng không cần phải coi là vấn đề liên quan đến khuyết tật. Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ phù hợp để xác định khuyết tật ở trẻ em là điều rất quan trọng. Cuộc Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật do Tổng Cục Thống kê thực hiện thành công năm 2016-2017 với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF đã sử dụng Bộ câu hỏi về chức năng của trẻ em để nhận dạng trẻ khuyết tật do Nhóm kỹ thuật Washington và UNICEF xây dựng năm 2016. Việt Nam là một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng bộ công cụ chuẩn quốc tế về xác định khuyết tật trẻ em. 

children with disabilities survey findings vn
Tác giả
UNICEF Việt Nam và Tổng cục Thống kê
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt