Ta'lim

O'zaro bog'liq va uzoq davom etadigan ta'lim tizimidagi faoliyat

children in a classroom
UNICEF/Uzbekistan/2017