Nashr va hisobotlar

UNICEF faoliyati empirik dalillar, batafsil tadqiqotlar va chuqur tahlillarga asoslangan

O'quvchi ustoziga murojaat qilib, qo'lini ko'tarmoqda.