ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2018-nji ýyl boýunça hasabaty

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2018-nji ýylyň hasabatynda gazanan üstünlikleri we tejribesi bilen paýlaşýar

Esasy wakalar

2018-nji ýylda ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy we onuň hyzmatdaşlary tarapyndan ýurtda ýaşaýan her bir çaganyň hukuklaryny durmuşa geçirmek üçin uly tagallar edildi. Bu ýyl Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň arasynda 2016-2020-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Ýurt boýunça maksatnamasynyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işlere göz aýlamaga mümkinçilik berdi. Şeýle-de ÝUNISEF Türkmenistandaky çagalaryň, ýaşlaryň we zenanlaryň ýagdaýynyň seljermesine badalga berdi. Ol dowam edýän we geljekki Ýurt boýunça maksatnamanyň ileri tutulýan ugurlarynyň Türkmenistanyň Hökümetine we ÝUNISEF-e ýatladyjysy bolup hyzmat eder.

National Plan
Awtor
UNICEF Turkmenistan
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili

Files available for download