Durmuş we çaga goragy

Durmuş we çaga goragy, çagalary zorlugyň ähli görnüşlerinden, ýaramaz daraşmalardan we durmuş-ykdysady kynçylyklardan goramak.

Durmuş we çaga goragy
UNICEF Turkmenistan