Raznolika i inkluzivna radna snaga je u UNICEF-ovoj DNK

UNICEF stalno nastoji da bude rodno ravnopravno, raznoliko i inkluzivno radno okruženje za sve.

A diverse and inclusive workforce is part of UNICEF’s DNA
UNICEF