Statistički rezime - Istraživanje višestrukih pokazatelja 2019

Rezime se zasniva na rezultatima Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji 2019. i Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2019.

Istaknuto

Istraživanje višestrukih pokazatelja je nacionalno reprezentativno istraživanje o položaju domaćinstava, žena i dece. Statistički rezime se zasniva na rezultatima Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji 2019. (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) i Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2019, koja je sproveo Republički zavod za statistiku 2019. godine, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a, Evropske unije, UNFPA i Vlade Republike Srbije.

Ova istraživanja daju statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke koji omogućavaju razvoj politika i programa zasnovanih na podacima, kao i praćenje napretka u ostvarivanju nacionalnih politika i drugih ciljeva koji proističu iz potpisanih međunarodnih sporazuma, uključujući ciljeve Agende održivog razvoja do 2030. godine.

Istraživanja MICS su realizovana tokom 2019. godine na dva nezavisna uzorka: Srbija MICS 2019. na nacionalno reprezentativnom uzorku, a Srbija – romska naselja MICS 2019. na uzorku populacije koja živi u romskim naseljima u Srbiji. Rezultati oba istraživanja su predstavljeni zajedno u ovom izveštaju.

Svi nalazi se odnose, ukoliko nije drugačije naglašeno, na period septembar–decembar 2019. godine, kada je obavljeno prikupljanje podataka na terenu.

Statistički rezime - Istraživanje višestrukih pokazatelja 2019
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje