Siromaštvo dece u Srbiji za 2019. godinu

MICS

siromastvo dece 2019
UNICEF Srbija/2021/Shubuckl

Istaknuto

Cilj ove studije je da se stekne bolji uvid u siromaštvo dece u Srbiji. Osim što dopunjava nedavni Izveštaj MICS 2019, koji su pripremili UNICEF i Republički zavod za statistiku, a koji predstavlja položaj žena i dece u Srbiji u različitim aspektima, ova studija ima za cilj poređenje dve dimenzije siromaštva: finansijske i nefinansijske. Pored toga, većina studija koje se bave siromaštvom u Srbiji fokusira se na stanovništvo u celini, pa će ova studija dopuniti ostale izveštaje jer se fokusira na decu.

siromaštvo cover 2019
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
978-86-80902-68-5