Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu

Instrumenti za procenu razvoja

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

Savremena naučna saznanja o značaju podsticanja svih aspekata razvoja deteta u najranijem detinjstvu pozivaju na dodatni angažman zdravstvenog sistema i
cele društvene zajednice u pružanju podrške deci i njihovim roditeljima na putu ostvarenja punih potencijala deteta.

Prepoznavši potrebu da se zdravstveni radnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prvenstveno pedijatri, dodatno osnaže kako bi predvodili promociju, zaštitu i unapređenje ranog razvoja deteta, u skladu sa prioritetima Ministarstva zdravlja, grupa stručnjaka okupljenih preko Udruženja pedijatara Srbije izradila je priručnik „Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu“.

Naslovna strana publikacije
Author
Udruženje pedijatara Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 4,27 MB)