Moja prava

Ilustrovana knjiga o pravima deteta

UNICEF Srbija/2019/Jovanović

Istaknuto

Povodom obeležavanja 30 godina Konvencije o pravima deteta, UNICEF u Srbiji je pripremio ilustrovanu knjižicu kroz koju deca mogu da se bolje upoznaju sa svojim pravima. 

moja prava naslovna strana

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 16,71 MB)