Moja prava

Ilustrovana knjiga o pravima deteta

Moja prava
UNICEF Srbija/2019/Jovanović

Istaknuto

Povodom obeležavanja 30 godina Konvencije o pravima deteta, UNICEF u Srbiji je pripremio ilustrovanu knjižicu kroz koju deca mogu da se bolje upoznaju sa svojim pravima. 

moja prava naslovna strana
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 16,71 MB)