Modul "Funkcionisanje deteta"

Sekundarna analiza podataka istraživanja MICS6

Sekundarna analiza podataka istraživanja MICS6
UNICEF Srbija/Pančić/2019

Istaknuto

Cilj sekundarne analize podataka prikupljenih u okviru modula „Funkcionisanje deteta” bio je da se ispitaju kontekstualni faktori —
faktori na nivou porodice, domaćinstva, škole i sistema — koji doprinose nepovoljnom položaju dece sa funkcionalnim teškoćama.
Koristili smo baze podataka iz nacionalno reprezentativnog uzorka i uzorka romskih domaćinstava u romskim naseljima. Ciljna grupa su bili primarni staratelji dece starosti 2–4 godine i 5–17 godina sa funkcionalnim teškoćama, tj. dece za koju su njihovi staratelji ocenili da ispoljavaju visok nivo teškoća pri obavljanju ili da ne mogu da obave očekivane aktivnosti u najmanje jednoj oblasti funkcionisanja.

Na osnovu analize utvrdili smo podsegmente u kojima postoji značajan raskorak između dece sa funkcionalnim teškoćama i njihovih
vršnjaka tipičnog razvoja. U skladu sa globalnim smernicama UNICEF-a, analiza je obuhvatila četiri koraka: 1) teoretski izbor
promenljivih; 2) izbor promenljivih na osnovu veličine uzorka; 3) izbor promenljivih na osnovu statistički značajnih razlika; 4) ukazivanje na razlike u zastupljenosti dece sa funkcionalnim teškoćama, gde se intervali poverenja od 95% ne preklapaju.

Važno je pomenuti da nam, iako su uzorci mali, strategija reprezentativnog uzorkovanja omogućava da pouzdano generalizujemo svoje nalaze iz istraživanja MICS6 na populaciju dece u Srbiji.

modul funkcionisanje deteta
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
978-86-80902-72-2