UNICEF ulaže u rešenja za obrazovni i zdravstveni sistem koja pokreće veštačka inteligencija

Devet startapova koji razvijaju digitalna rešenja za unapređenje pristupa i pružanja digitalnih usluga i sistema pridružuje se UNICEF-ovom Preduzetničkom fondu

UNICEF Innovation
girl with a laptop on a park bench
UNICEF Srbija/2021/Pančić
28 April 2022
UNICEF-ov Preduzetnički fond ulaže u devet novih startap preduzeća koja razvijaju tehnološke platforme otvorenog koda, sa veštačkom inteligencijom (VI) i mašinskim učenjem sa ciljem ubrzanog ostvarivanja ciljeva učenja, generisanja podataka za predviđanje zdravstvenih i medicinskih potreba, kao i za pružanje pristupa alatima na internetu po nižoj ceni i u okruženjima sa lošijim internetom.

Nova kohorta će dobiti investicije u američkim dolarima i/ili kriptovalutama bez preuzimanja vlasničkog udela preko UNICEF-ovog Preduzetničkog fonda i UNICEF-ovog Kripto fonda i godinu dana mentorstva sa tehničkim i programskim stručnjacima i partnerima UNICEF-a.  

Žene su osnivačice ili suosnivačice u pet od devet startapa u ovoj rundi investicija, čime se Fondov portfolio kompanija koje predvode ili su osnovale žene penje na 43%. Ova kohorta takođe proširuje geografski obuhvat Fonda na Indoneziju i UAE. 

 


 

Kovid-19 je stavio u fokus digitalni jaz unutar i između zemalja i regija, te je pristup digitalnim platformama i uslugama postao ključni prioritet. Rast tehnologija i alata na internetu znači da možemo obezbediti mogućnosti za podršku u vezi sa učenjem, zdravljem i psihosocijalnu podršku na svakom mestu, u svakom trenutku. U Fond je stiglo više od 450 prijava iz preko 75 zemalja u kojima UNICEF sprovodi svoje programe. 

Jobzi (Brazil) je kompanija za pametne podatke koja se fokusira na tržišta ljudskog kapitala i povezanost. Rade na razvoju rešenja za predviđanje povezanosti u školama i analiziranje odnosa između povezanosti i zapošljavanja.  

Portal Telemedicina (Brazil) razvija platformu koja pruža brzo, pouzdano i jeftino postavljanje dijagnoza u preko 300 gradova u Brazilu i Africi, tako što omogućava doktorima da postavljaju dijagnoze preko interneta i uz korišćenje integrisanog sloja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji (VI) i uvida iz VI za zdravstvene radnike. 

Cirrolytix (Filipini) razvija platformu za predviđanje denga groznice pomoću klimatskih i zdravstvenih podataka za upravljanje epidemijom. Njihovo rešenje je dobilo status digitalnog javnog dobra.  

Eyebou (UAE) razvija alat koji koristi VI za očne preglede radi otkrivanja problema sa vidom kod dece. Rešenje je optimizovano za okruženja sa niskim resursima i ograničenom povezanošću, a može mu se pristupiti pomoću mobilnog uređaja. 

Neural Labs (Kenija) razvija algoritam za računarski vid i prepoznavanje slika za otkrivanje bolesti putem rendgenskih snimaka grudnog koša.  

Bookbot Technology (Indonezija) razvija gejmifikovanu aplikaciju koja koristi tehnologiju prepoznavanja govora u realnom vremenu preko uređaja koja sluša korisnika kako čita naglas i daje povratne informacije kroz modeliranje izgovora.  

AfriLearn (Nigerija) razvija aplikaciju za pristupačno, adaptivno učenje, usklađeno sa nacionalnim nastavnim programima. Razvijeni prototip sadrži audio i video komponentu, praktične testove i beleške sa časova za sve lekcije.

Om3ga (Srbija) razvija virtuelno rešenje za pretvaranje govora u tekst zasnovano na dubokom učenju sa integrisanim alatom za kreiranje četbota. Aplikacija trenutno podržava srpski, bosanski, hrvatski i crnogorski jezik, a ruski je u fazi razvoja. Radi i bez interneta, čime se deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom omogućava da komuniciraju čak i u udaljenim oblastima bez pristupa internetu i kada su u pokretu.  

Formative Resilience (Indija) razvija model zasnovan na mašinskom učenju za predviđanje kvaliteta vazduha, pomoću sistema otvorenog koda za geografsku vizualizaciju koji se sastoji od slojeva koji prikazuju gustinu naseljenosti dece u regijama sa koncentracijama zagađenja iznad graničnih vrednosti koje preporučuje SZO. 

 


 

O UNICEF-ovom Preduzetničkom fondu  

Fond je osnovan 2016. godine i posebno je osmišljen za finansiranje tehnologija otvorenog koda u ranim fazama od kojih deca mogu imati koristi. Osnovna motivacija Preduzetničkog fonda jeste da prepozna „klastere“ ili portfolije inicijativa u vezi sa novim tehnologijama – kako bi UNICEF mogao i da oblikuje tržišta i da uči o tim tehnologijama i usmerava ih tako da pomognu deci. Ulažemo u rešenja grupisana oko industrija vrednih oko 100 milijardi američkih dolara koje pomeraju tehnološke granice kao što su: blokčejn, virtuelna i proširena stvarnost, mašinsko učenje i veštačka inteligencija.