Svetski parlamentarci se ponovno obavezivali na poštovanje dečijih prava na 141. skupštini IPU-a

Preko 1800 parlamentaraca iz 149 država, predstavnika agencija UN-a i civilnog društva okupilo se u Beogradu

UNICEF Srbija
IPU u Beogradu
UNICEF Srbija/2019
25 oktobar 2019

Beograd, 25. oktobar 2019 - „Konvencija je najveći korak, ali samo prvi korak. Naš cilj je sada da ta prava ostvarimo“, izgovorio je pre trideset godina u Njujorku Havier Perez de Kueljar, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, nakon usvajanja Konvencije o pravima deteta. 

Trideset godina kasnije, preko 1800 parlamentaraca iz 149 država, predstavnika agencija UN-a i civilnog društva okupilo se na 141. skupštini Interparlamentarne unije (IPU) u Beogradu, u Srbiji.  

Konvencija o pravima deteta je bila u fokusu radionice koja je organizovana u partnerstvu sa UNICEF-om. Učesnici radionice sagledali su celokupnu situaciju dečijih prava i globalni okvir koji je uspostavljen, uključujući Ciljeve održivog razvoja, kako bi se zaštitila prava dece. Sagledali su i preostale izazove, fokusirajući se na izazove sa kojima se susreću deca u pokretu i mere koje parlamenti mogu preduzeti da zaštite ranjivu decu. 

"Morate se setiti mojih reči prilikom izrade zakona i donošenja odluka koje mogu uticati na moj život, moja prava i prava sve ostale dece koja imaju pravo da žive slobodno i bezbedna od nasilja."

Obraćajući se panelu, Spožmai Aktaš, 16-godišnja izbeglica iz Avganistana, koja sada živi u Srbiji, podsetila je parlamentarce na važnost davanja glasa deci i uvažavanju njihovih interesa.  

„Pred sobom imate dete, devojčicu. Ne samo izbeglicu. Morate se setiti mojih reči prilikom izrade zakona i donošenja odluka koje mogu uticati na moj život, moja prava i prava sve ostale dece koja imaju pravo da žive slobodno i bezbedna od nasilja“, pozvala je Spožmai parlamentarce.  

Spožmai Aktaš
UNICEF Srbija/2019
Spožmai Aktaš se obraća parlamentarcima

Mladi ljudi traže od lidera iz vlade, biznisa i zajednica da preduzmu odlučne korake u pogledu prava deteta. 

„Mi u IPU razumemo veliki značaj dece. Na decu gledamo ne kao na budućnost, već kao na sadašnjost. A kad čujemo glasove dece, upravo onih devojčica i dečaka koji nama, parlamentarcima, daju mandat - moramo odgovoriti rešenjima“, rekla je Gabriela Kuevas Baron, predsednica IPU-a. 

Regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju, Afšan Khan podsetila je da „nije samo naša zakonska dužnost da promovišemo i štitimo prava sve dece - uključujući i onu decu koja su u nepovoljnom položaju, isključena i marginalizovana - u duhu Agende 2030 i Konvencije o pravima deteta; naša je kolektivna moralna odgovornost da čuvamo prava svakog deteta od svih novih pretnji“.  

"Mi u IPU razumemo veliki značaj dece. Na decu gledamo ne kao na budućnost, već kao na sadašnjost." 

UNICEF-ova radionica
UNICEF Srbija/2019

Današnja deca suočena su sa novim nizom izazova. Detinjstvo se menja i lideri moraju da gledaju unapred da bi pronašli pravedna rešenja.  

„Dok se sećamo istorijskog trenutka usvajanja Konvencije o pravima deteta, moramo se zapitati šta je do sada postignuto i šta treba da radimo u budućnosti“, rekla je Maja Gojković, predsednica Skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora za prava deteta u Narodnoj skupštini Srbije.  

Izazovi i pretnje dečjim pravima preveliki su da bi se UNICEF ili vlade mogli sami njima baviti.

Svetski poznati muzičar Goran Bregović obavezao se da će podržati UNICEF-ove napore na unapređenju prava svakog deteta.  

„Kada započinjem svoj rad sa UNICEF-om, ponosan sam što sam se obavezao da ću svojim glasom stavljati fokus na najugroženiju decu. Danas sam tu da vas ohrabrim da učinite još više za postizanje onoga što je obećano pre 30 godina - da će svako dete, uključujući i najugroženije, ostvariti svoja prava “, rekao je Goran Bregović, prijatelj UNICEF-a u Evropi i centralnoj Aziji, apelujući na parlamentarce. 

UNICEF Srbija

Dva dana kasnije, nakon nadahnutih i snažnih diskusija i terenske posete ustanovi socijalne zaštite u Beogradu, parlamenti članica IPU-a su ponovo potvrdili svoju posvećenost poštovanju i zaštiti prava i vodećih načela sadržanih u Konvenciji o pravima deteta.

Oni su usvojili deklaraciju povodom obeležavanja godišnjice Konvencije priznajući da su se u 30 godina od njenog usvajanja poboljšali životi miliona dece njenom primenom, ali da 21. vek predstavlja nove izazove i mogućnosti za dečija prava i da time postoji hitna potreba da parlamentarna diplomatija deluje i reafirmiše važnost i hitnost primene Konvencije o pravima deteta.