UNICEF anketa: Više od trećine mladih u 30 zemalja prijavilo je da je bilo žrtva internet nasilja

U-Report ističe rasprostranjenost sajber-nasilja i njegov uticaj na mlade

04 Septembar 2019
Digitalno nasilje
UNICEF Srbija/2017/Pančić

Njujork, 4. septembar 2019 – U 30 zemalja sveta, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu, a svaka peta da je, pod uticajem istog, izostala iz škole, zabeleženo je u novoj anketi objavljenoj danas od strane UNICEF-a i specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za nasilje nad decom. 

Govoreći anonimno, kroz platformu za uključivanje mladih U-Report, skoro tri četvrtine mladih ispitanika izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešća mesta na kojima se odvija internet nasilje. 

U 30 zemalja sveta, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu.

„Povezane učionice znače da se kraj školskog dana više ne završava nakon što učenik napusti nastavu, a nažalost, niti nasilje u školskom dvorištu“, navela je izvršna direktorka UNICEF-a Henrietta Fore.

„Poboljšanje obrazovnog iskustva mladih znači obračunavanje sa okruženjem sa kojim se susreću kako onlajn, tako i oflajn.”  

Kroz anketu, mladima je putem SMS-a i tehnologija za instant poruke postavljeno niz pitanja koja se odnose na njihova iskustva sa nasiljem na internetu, gde se najčešće dešava, i koga smatraju odgovornim za njegovo zaustavljanje.

Oko 32% ispitanika veruje da bi državne institucije trebalo da budu odgovorne za zaustavljanje sajber-nasilja, 31% je reklo da mladi treba da budu odgovorni, dok je 29% anketiranih izjavilo da su to internet kompanije.

„Jedna od ključnih poruka koja se jasno vidi iz njihovih odgovora je da postoji potreba za uključivanjem dece i mladih: Na pitanje ko bi trebalo da bude odgovoran za okončanje sajber-nasilja, mišljenja su podeljena podjednako između državnih institucija, internet kompanija (privatni sektor) i samih mladih“, izjavila je Najat Maalla Mjid, specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a za nasilje nad decom.  

„Mi smo u ovome zajedno i moramo da snosimo odgovornost kao partneri."

U anketi je učestvovalo više od 170,000 U-Reportera starosti između 13-24 godina iz Albanije, Bangladeša, Belizea, Bolivije, Brazila, Burkine Faso, Obale Slonovače, Ekvadora, Francuske, Gambije, Gane, Indije, Indonezije, Iraka, Jamajke, Kosova* , Liberije, Malavija, Malezije, Malija, Moldavije, Crne Gore, Mjanmara, Nigerije, Rumunije, Sijera Leonea, Trinidada i Tobaga, Ukrajine, Vijetnama i Zimbabvea. 

Rezultati ankete osporavaju utisak da je internet nasilje prisutno jedino među vršnjacima iz porodica sa visokim primanjima.

Na primer, 34% ispitanika iz Podsaharske Afrike izjavilo je da su bili žrtva internet nasilja. Oko 39% reklo je da zna za privatne onlajn grupe unutar školske zajednice u okviru kojih deca dele informacije o vršnjacima u svrhu maltretiranja.

Kao deo UNICEF-ove kampanje #ENDviolence (#ZAUSTAVInasilje) u školama i oko njih, deca i mladi širom sveta napravili su nacrt #ENDviolence Youth Manifesto u 2018 godini, pozivajući državne institucije, nastavnike i nastavnice, roditelje i jedni druge da pomognu kraj nasilja i učine da se mladi osećaju sigurno u školama i oko njih, a zahtevali su i i da budu zaštićeni na internetu.

„Mladi širom sveta, kako u zemljama sa visokim, tako i sa niskim dohotkom - govore nam da ih maltretiraju putem interneta, da to utiče na njihovo obrazovanje i da žele to da zaustave“, rekla je Fore.

„Kako obeležavamo 30. godišnjicu Konvencije o pravima deteta, moramo osigurati da dečja prava budu na čelu digitalnih politika za zaštitu i bezbednost.” 

Da bismo okončali internet nasilje u i oko škola, UNICEF i partneri pozivaju na hitno delovanje svih sektora u sledećim oblastima:

•    Primena politika za zaštitu dece i mladih od internet i vršnjačkog nasilja.
•    Uspostavljanje i opremanje nacionalnih linija za pomoć i podršku deci i mladima.
•    Unapređenje etičkih standarda i praksi društvenih mreža posebno u pogledu prikupljanja, informacija i upravljanja podacima.
•    Prikupljanje boljih, raščlanjenih dokaza o ponašanju dece i mladih na internetu radi politike informisanja i kreiranja smernica.
•    Obuka za nastavnika i roditelja za sprečavanje internet i vršnjačkog nasilja, posebno za ugrožene grupe.

 

 

O U-Report-u

U-Report je besplatan alat za slanje poruka putem društvenih mreža koji omogućava bilo kome iz bilo kog dela sveta da se izjasni o pitanjima koja ih zanimaju.

UNICEF i partneri razvili su platformu za prikupljanje čitavog niza glasova o kritičnim razvojnim pitanjima. U-Report podstiče razvoj koji vodi građanin, olakšava reakciju na humanitarne vanredne situacije i uvećava lokalne glasove širom sveta kako bi se stvorile pozitivne promene.

Adolescenti i mladi mogu da se pridruže platformi SMS-om ili na društvenim mrežama (Facebook, Whatsapp ili Viber), dok je u Srbiji dostupan preko Facebook-a i Viber-a, što im omogućava da odgovore na ankete, prijave brige, podrže dečja prava i rade na poboljšanju svoje zajednice. Trenutno postoji više od 7 miliona U-Reportera u preko 60 zemalja. 

Ovu anketu omogućilo je više hiljada dece i mladih širom sveta koji su se aktivno uključili u UNICEF kao U-Reporteri i koji su učestvovali u istoj. Anketa je sprovedena u junu 2019. godine, a na nju je odgovorilo više od 170.000 ispitanika u 30 zemalja. Rezultati ankete predstavljaju informacije koje sus a nama podelili ispitanici ankete.

Za više informacija o U-report u Srbiji, posetite https://serbia.ureport.in/.

Za više globalnih informacija posetite www.ureport.in

 

 

*U skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.