Decenija inicijative Principi poslovanja i prava deteta

16 Decembar 2022
društveno odgovorno poslovanje
Vaš

Beograd, 15. decembar 2022. godine – U organizaciji UNICEF-a u Srbiji obeležena je desetogodišnjica od uspostavljanja inicijative Principi poslovanja i prava deteta, koje zagovaraju UNICEF, Globalni dogovor Ujedinjenih nacija i Save the Children. Principi pružaju kompanijama konkretne smernice o tome kako da spreče negativni uticaj na prava dece i kako da podrže njihov napredak na radnom mestu, tržištu, u zajednici i u odnosu na životnu sredinu.

U saradnji sa partnerima iz poslovne zajednice u Srbiji i predstavnika državnih institucija, učesnici konferencije su sagledali postignuća tokom prvih deset godina primene Principa poslovanja i prava deteta u Srbiji i  diskutovali o narednim koracima  u sledecoj deceniji, saglasivši se da poslovni sektor danas ima još veću obavezu da interes dece stavi u srž svog poslovanja.

„Usled trenutnih izazova u ekonomskom i poslovnom okruženju, može se doći u iskušenje da se - barem privremeno - po strani ostave propisi ili ekonomske i poslovne politike i prakse uokvirene odgovornim ponašanjem  zbog smanjenja troškova, ekonomskog oporavka nakon pandemije i ekonomskih izazova sa kojima se svet suočava. . Međutim,  postoje brojni dokazi da je odgovorno poslovno ponašanje dugoročno dobro za poslovanje. Još bitnije je da izazovi sa kojima se svet suočava ističu potrebu za mnogo većom posvećenošću, saradnjom, javno-privatnim partnerstvima i doslednim aktivnostima za promovisanje boljih, inkluzivnijih i produktivnijih društava“, poručila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a za Srbiju na otvaranju konferencije.

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji je, zajedno sa UNICEF-om, učestvovao u diskusijama o postavljanju temelja principa i prethodnih godina radio na brojnim inicijativama koje zagovaraju odgovorno poslovanje i koje poštovanje ljudskih prava i prava dece stavljaju na centralno mesto za održivost poslovanja poslovnog sektora u Srbiji.

„Znamo da je napravljen napredak u primeni odgovornog poslovanja u našoj zemlji, koji obuhvata znatno opsežniju oblast delovanja koje prevazilazi filantropske aktivnosti, uprkos brojnim izazovima sa kojima se poslovna zajednica u Srbiji suočava. Investitori, zaposleni, potrošači i zajednice postaju sve više svesni kriza bez presedana sa kojima se svet trenutno suočava i zahtevaju da delovanje kompanija bude održivo i poštuje prava. Kako bi napredovale, kompanije će morati da se prilagode novim trendovima i izazovima tako što će uzeti u obzir prava dece kao ključnih aktera“, izjavila je Tijana Koprivica, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora i direktorka za održivo poslovanje Delta holdinga.

Saradnja Privredne komore Srbije i UNICEF-a omogućila je da članice komore učestvuju u istraživanjima koja se tiču primene Principa poslovanja i prava dece, kao i da  dobijaju praktična uputstva o primeni Principa i poslovnih politike po meri dece.

„Poštovanje i podržavanje dečjih prava u okviru poslovanja dovešće do stvaranja zdravih i jakih zajednica, kao i do održivijih i inkluzivnijih tržišta –a obe te stavke su neophodni uslovi da naše društvo može da raste i napreduje“, rekla  je Marija Borota, savetnica predsednika Privredne komore Srbije.

 Studentkinja Pravnog fakulteta Nina Glišić, predstavnica Omladinskog odbora UNICEF-a je učesnicima konferencije prenela šta mladi ljudi očekuju od biznis zajednice. „Mladi ljudi su obrazovaniji nego ikada ranije. Međutim, obrazovanje generalno u svetu ne prati toliko brzo transformacije tržišta i zato nam je važno da upravo biznis zajednica pomogne da se mladima omogući praksa kako bi stekli veštine neophodne za tržište rada. Mladima u Srbiji je potrebno i do dve godine da dobiju posao za koji su se školovali, a u Evropi je taj period pet mesec. Mi verujemo da će biznis sektor u Srbiji pomoći mladima da se ovaj period i za nas u Srbiji smanji“, istakla je Nina Glišić.

Tokom tri panel diskusije koje su se odnisile na „Radno mesto: poslovanje po meri dece i porodice“, „Tržište: proizvodi i usluge odgovorni prema deci“ i „Zajednica i životna sredina: poštovanje i podrška dečjih prava“, predstavnici poslovnog sektora, regulatornih tela i državnih institucija razgovarali su o tome u kojim sferama poslovanja postoji najveća prilika za unapređenje poslovanja sa fokusom na decu i da li zakonodavni, društveno-ekonomski i ekološki konteksti koji se menjaju, zahtevaju snažniju posvećenost biznisa prema pravima dece.

Na panelu „Radno mesto“, Sanja Rajačić, predstavnica Banka Intesa i Gorana Antić iz Delhaize Srbija, predstavile su svoje prakse koje obuhvataju kreiranje politika po meri porodica i samoprocenu koju sprovode u saradnji sa UNICEF-om, kako bi se uzeli u obzir gledišta i predlozi zaposlenih. Predstavnica Comtrade kompanije, Anja Aleksić, istakla je da su se politike po meri zaposlenih spontano kreirale i menjale po potrebi, ali da su deca zaposlenih deo Comtrade porodice i da se posebna pažnja vodi o tome da zaposleni roditelji imaju kvalitetan balans između privatnog i poslovnog života. Nacionalni koordinator za Srbiju, Međunarodna organizacija radaMeđunarodne organizacije rada, Jovan Protić, istakao je da je dostojanstven rad roditelja osnova odgovornog poslovanja i da nam predstoji dosta posla kako bi se to ispunilo u različitim industrijama.

Na panelu o „Tržištu: proizvodi i usluge odgovorni prema deci“, Mila Milenković iz Telekoma Srbija, Mihajlo Jovanović Džaril iz Fortuna e-sports, Nenad Milić iz IAB i Emina Beković, iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija - Nacionalni kontakt centar, razgovarali su o tome kako mogu da se smanje negativni uticaji koje donosi preveliko konzumiranje digitalnih sadržaja, kao i o video igrama i neprimerenim marketing kampanjama.

Zaključili su da njihovi predstavnici i državne institucije treba da rade zajedno na rešavanju problema odsustva regulatornih okvira u ovim oblastima,  a da korporativni sektor treba da usmeri svoje delovanje na povećanje znanja i veština roditelja, te da je neophodan  na dalji razvoj digitalne pismenosti i dece i roditelja.

Na panelu o „Zajednici i životnoj sredini” učestvovali su Ana Ivetić iz Schneider Electric  kompanije, Miloš Paunović iz Nordeus fondacije, Jovana Lukić, SBB fondacija i Sanja Bunić iz Privredne komore Srbije.  Razgovarali o tome kako kompanije i fondacija podržavaju vladu i humanitarne organizacije u reagovanju na vanredne situacije, kao i na koji način svoje fondove usmeravaju u programe u korist dece. Predstavnice Schneider Electric i SBB fondacije su istakle  da se u njihovim kompanijama  posebno insistira na poštovanju poslovnog principa 7, koji se tiče poštovanje dečijih prava u vezi sa životnom sredinom. Strateško investiranje u ostvarenje prava dece u oblasti obrazovanja, zdravlja i zaštite je fokus u Nordeus i SBB fondacijama i kompaniji Scheniedr Electric. Sanja Bunić iz Privredne komore Srbije je istakla da je godišnja dodela nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje dodatni stimulans za privredu da kroz svoje poslovanje integriše ljudska prava, uključujući ljudska prava dece, zaštitu životne sredine i ulaganje u zajednicu.

Konferencija je okončana zaključkom  da investitori, zaposleni, potrošači i zajednice postaju  svesniji kriza bez presedana sa kojima se svet trenutno suočava i da zahtevaju da delovanje kompanija bude održivo i poštuje prava dece. Kako bi napredovale, kompanije će morati da se prilagode novim trendovima i izazovima tako što će integrisati dečija prava u svoje osnovne strategije i aktivnosti. To će im omogućiti da ojačaju  svoje postojeće inicijative za poslovnu održivost i uz to da obezbede korist za svoje poslovanje, i istovremeno doprineti stvaranju pravičnog sveta u kojem niko nije izostavljen.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.